SIELUNPUU - sydäntietoisuuskoulutus, Veli Martin Keitel 2015

Tavoitteletko sisäistä rauhaa, haluatko tunnistaa oman sieluntehtäväsi, haluatko vapautua stressistä ja löytää oman voimasi? Haluatko pois masennuksesta ja elämän harmaudesta? Haluatko oppia kokemaan johdatusta ja ihmeitä?

Sielunpuu tarjoaa kursseja ja työkaluja mm. näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Voit nyt vaikuttaa Sielunpuun koulutustarjontaan vastaamalla yksinkertaiseen kyselyyn!

 

Mikä ihmeen sydäntietoisuus?

Sydäntietoisuus on henkiseen kasvuun liittyvä termi, joka tarkoittaa elämistä rakkaudesta ja rauhasta käsin. Tällaisen tilan voit saavuttaa tunnistamalla ja purkamalla pois itsessäsi ja ympäristössäsi vaikuttavat traumaperäiset hajottavat käyttäytymis- ja ajattelumallit. Keskittyminen pelkkään taloudelliseen vaurauteen ei tue sisäisen rauhan saavuttamista.

Sydäntietoisuudessa keskeistä on elämän hyväksyminen sellaisena kuin se on, iloineen ja suruineen – ilman taistelua. Taustalla on ajatus, että elämä itse kannattaa sinua ja tarjoaa elämääsi niitä asioita, jotka vievät sinua luonnollisesti kohti lisääntyvää runsautta ja hyvinvointia. Sielunpuun koulutuksissa opetellaan tunnistamaan tuota elämän tarjoamaa johdatusta ja avautumaan sille.

Sydämestä käsin katsottuna jokainen on täydellinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on. Jos sinusta ei tunnu siltä, taustalla on rikkinäisestä yhteiskunnasta tai rikkinäisestä perheestä omaksuttu virheellinen malli. Kun sinun ei enää tarvitse taistella kokeaksi itsesi arvokkaaksi, voit paremmin ottaa käyttöön parhaat ominaisuutesi ja lahjasi – työssä, harrastuksissa, kotona perheen kanssa.

Herkistyminen sisäiselle totuudelle ja irtautuminen pinnallisesta arvomaailmasta avaa omaa intuitiotasi, kykyä oivaltaa ja tehdä päätöksiä vaistonvaraisesti. Opit tunnistamaan elämän pieniä ihmeitä ja niiden merkityksiä, virittymään unille ja visioille, jotka kumpuavat syvältä itsestäsi.

Työkaluina Sydäntietoisuuskursseilla ovat mm.

 • Dragon dreaming -projektisuunnittelumenetelmä Australiasta
 • NVC eli myötäelävä vuorovaikutus konfliktien ratkaisuun
 • Enneagrammi, numerologia, nimianalyysi ja neljä elementin nelikenttä itsetuntemukseen
 • Myyttinen ja arkkityyppinen maailmankuva
 • Tietoinen hengittäminen (rebirthing)
 • Mielikuvamatkat ja hiljentyminen
 • Luontoyhteyttä vahvistavat harjoitukset luonnossa
 • Musiikki ja äänityöskentely, mm. terapeuttinen yläsävellaulu (ns. ”kurkkulaulu”)

  Luovu asioista, joita kuvittelet tarvitsevasi.
  Hyväksy kaikki asiat ja ihmiset, jotka tulevat vastaasi.
  Antaudu elämälle, antaudu johdatukselle, antaudu rakkaudelle.
  Luota siihen, että elämä vie sinut omalle paikallesi.
  Uskalla kohdata kaikki puolet itsestäsi ja hyväksy ne.
  Opettele kiittämään kaikesta, erityisesti haasteista.

Veli Martin Keitel

Olen Sielunpuun kouluttaja. Pitemmillä kursseilla ja matkoilla voi olla mukana myös toinen kouluttaja.
Oma pätevyyteni perustuu ennen kaikkea omaan elämänkokemukseeni. Hyvin vaikean lapsuuden ja nuoruuden jälkeen minun on täytynyt etsiä keinoja löytää keinoja itseni eheyttämiseen ja elämäni hallitsemiseen. Tällä matkalla olen tutustunut laajasti erilaisiin itsetuntemusmenetelmiin, saanut kokemusta pahoista kriiseistä selviämisessä ja oppinut avautumaan ihmeelliselle elämän johdatukselle.

Minulla on pieni yritys, jonka puitteissa tarjoan koulutusten lisäksi kuva- ja musiikkituotantoa, mm. kolmiulotteisia prismamuovikuvia. Olen opiskellut Sibelius-Akatemiassa ja käynyt media-alan kursseja. Usean instrumentin lisäksi hallitsen ns. yläsävellaulun, jota käytetään mm. terapeuttisena työkaluna. Olen perehtynyt syvällisesti Kalevalaan ja muihin muinaisiin myytteihin ja kirjoittanut niiden pohjalta kaksi kirjaa (Väinämöisen Puhuva Puu, 2011 ja Puhuvan Puun Lapset 2012). Lisäksi olen tehnyt kaksi dokumenttielokuvaa Englannin peltokuvioilmiöstä.

Olen pitänyt lukemattomia esitelmiä ja kursseja henkisen kasvun ja rajatiedon tapahtumissa vuodesta 1997 lähtien ja kirjoittanut kymmeniä lehtiartikkeleita. Vedän pienille ryhmille voimaantumismatkoja ulkomaille, pääasiassa Brittein saarille. Olen matkustanut lukuisissa Euroopan maissa ja Egyptissä.

Sielunpuun nettisivuilta löydät runsaasti lisää tietoa!¨

Palaa kyselykaavakkeeseen tästä.