etusivu   ohjelma   esiintyjät    kuvia
artikkelit    linkit    edelliset tapahtumat2012 NYT -konferenssi 9. -10.4.2011 Espoon Dipolissa
UUSI IHMINEN - UUSI AIKA – UUSI TIETOISUUS


Elämme merkityksellisiä hetkiä kun planeetta Maa saavuttaa 26.000 vuotta kestäneen pitkän syklin taitekohdan. Maya-kalenterin päättymiseen liittyvissä ennustuksissa nousevat usein esiin maailmanloppu ja tuho. Konferenssimme on tuomassa uutta ja raikasta näkemystä näihin aikansa eläneisiin näkemyksiin. On ymmärrettävä, että vanhat ennustukset on tehty silloisen tietoisuuden ja havaintomaailman kautta. Me nykyihmiset olemme saavuttaneet evoluutiossamme viimeisen 50 vuoden aikana tietoisuuden, jolla voimme nyt nähdä asiat uudesta perspektiivistä ja uudella ymmärryksellä. Konferenssimme on juhlistamassa uudistunutta tietoisuutta ja tuomassa valoa sekä lisäselvitystä siihen, millaiset huikeat mahdollisuudet meille jokaiselle Maan asukkaalle ovat avautumassa.

Muinaiset temppelit ja pyramidit eri puolilla maailmaa nousevat uudenlaiseen merkitykseen tämän syklin päättyessä. Niiden avulla esi-isämme ovat pystyneet seuraamaan Maan liikettä ja näin laskemaan tärkeitä syklejä ja galaktisia rytmejä. Mayoilta perinnöksi jäivät tarkat kalenterit ja tieto pitkän syklin päättymisestä 21.12.2012. Nykyihmisen tietoisuudellamme voimme ymmärtää, että tämä on yhden aikakauden loppu ja että sitä seuraa uusi aikakausi. Näitä muutoksia ja tapahtumia me jokainen elämme ja tunnemme juuri nyt. Käynnissä on niin yksilön kuin planeettamme tasolla vapautuminen vanhasta ja siirtyminen uuteen; uudenlaiseen supertietoisuuteen. Ihmisen alkuperäiset asetukset palautuvat tuoden mukanaan muistin siitä, millaisia taitoja ja kykyjä me kukin omistamme. Ennen yliluonnollisiksi luokitellut taidot alkavat aktivoitua ja niiden tietoinen käyttö arjen tekemisissä alkaa pikkuhiljaa olla hyvinkin luonnollista.

Tämä tietoisuus tuo mukanaan myös todellisen ymmärryksen ihmisen alkuperäisestä vapaudesta. Länsimaisessa sivistysvaltiossa me koemme elävämme hyvinkin vapaana ja itsenäisenä. Kun tarkkailemme elinympäristöämme, huomaamme että todellinen vapaus on melkoinen harha. Meitä ohjaavat kalenterit, tehokkuuteen perustuva teollinen aikakäsitys, raha ja yleiset moraalikäsitykset tai uskonnolliset traditiot. Tunnekenttämme on ollut väylä, jota pitkin meidät on saatu uskomaan monia asioita todeksi ja luulemaan olevamme vapaita, kun todellisuudessa olemme olleet osa massaa, joka on liikkunut yleisen mielipiteen ja tapojen orjana kuin huomaamattamme.

Todellinen tietoisuus avaa meidät näkemään asiat sellaisina kuin ne oikeasti ovat. Alamme nähdä, että kaikki ei olekaan sitä miltä näyttää ja että olemme antaneet vapautemme ja sitä kautta oman voimamme kokonaan tai osittain pois. Nyt on aika palauttaa oma voima ja vapaus ja alkaa tietoisesti käyttää omia taitojaan oman elämän uudistamiseen sellaiseksi, että siihen pääsee syntymään rauha, rakkaus ja omaehtoinen yhteisöllisyys. On aika ilmentää todellista vapaata tahtoa ja omaa luomisvoimaa. On aika kuunnella omaa luonnollista rytmiä ja sisäistä intuition sykettä, joka johdattaa oikeaan paikkaan juuri oikeaan aikaan, vastaanottamaan itselle vain parasta.

Päivi Kaskimäki