etusivu   ohjelma   esiintyjät    kuvia    LIPUT
artikkelit    linkit    edelliset tapahtumat2012 JA TIETOISUUDEN EVOLUUTIO SYKLIN TAITTEESSA

Planeetta Maa on tullut galaktisella kiertoradallaan syklintaitteeseen. Luonnonkansat ovat osanneet ennakoida käsillä olevaa aikakautta seuraamalla Maata, luonnon merkkejä, vuodenaikojen syklejä, viljelys- ja satokausia, tähtien ja taivaankappaleiden kiertoratoja. Maan, tähtien ja planeettojen sykleihin perustuvat myös maya-kalenterit, joista eniten kiinnostusta on saanut Long Count kalenteri.

Mayojen Long Count kalenterin mukaan, päättymässä on viimeinen, 13. baktun. Yksi baktun on pituudeltaan 144 000 päivää/n.394 aurinko vuotta. Jose Argüelles kutsuu tätä viimeistä baktunia materian muuntumisen aikakaudeksi ja sen lopussa olevaa n. 20 vuoden jaksoa Maan uudeksisyntymän ajaksi. Viimeisen baktunin aikana olemme kehittyneet nopeutuvaan tahtiin. Olemme kokeneet teollistumisen vallankumouksen, luoneet tieteen ja teknologina huippusaavutukset, keksineet atomipommin ja sähkön. Viime vuosina kehitys tuntuu kiihtyneen ja suuret muutokset tapahtuvat nopeammin. Perspektiiviä muutoksesta saa, kun vertaa omaa lapsuuttaan siihen, millaisessa teknologian ja informaation täyttämässä maailmassa nykylapset elävät. Näyttää todella siltä, että planeettamme ja me sen asukkaat, olemme pikavauhdilla muuttumassa.

Koko Long Count kalenterin jakso on pituudeltaan 5125 meidän vuottamme. Päättymässä uskotaan olevan myös 5 x 5125 vuotta, tämä korreloi auringon prekessio kierron kanssa, joka on noin 25 725 vuotta. Olemme galaktisessa mittakaavassa läpikäymässä ihmisen evoluutio harppausta, tietoisuuden vallankumousta. Ihmisyyden evoluutio huipennus on ollut jo pitkään nähtävissä, tämän ajan lapsissa ja nuorissa.

On paljon erilaisia näkemyksiä siitä, miten pitkä jakso nyt on vaihtumassa. Kyseessä on niin pitkät ajanjaksot, että kukaan ei ole enää kertomassa mitä tapahtui reilut viisituhatta tai kaksikymmentäkuusi tuhatta vuotta sitten, edellisten syklien taitteessa. On parasta luottaa omiin havaintoihin ja tuntemuksiin, sekä ympäröivän maailman tapahtumiin. Selvästi käynnissä on muutos, jonka vaikutukset näkyvät niin globaalilla, kuin henkilökohtaisen elämän tasolla.

MAAPALLO SYKLIN TAITTEESSA
Planeetallamme on nyt yli 7 biljoona ihmistä. Samaan aikaan planeettamme resurssit ovat vähenemässä. Eri puolilla maailmaa kerättyjen tutkimustulosten mukaan, olemme tulleet kohtaan, jossa tarvitaan 1,5 maapalloa ylläpitämään nykyisen kaltainen kulutustahti. Käynnissä on jo tutkimuksia, mahdollisuudesta asuttaa muita planeettoja.

Ilmaston muutos ja lämpeneminen, ovat jo pitkään olleet kriittisen keskustelun aiheena. Äärimmäiset ilmanalat ovat lisääntyneet. Viime vuosina ovat talvet ja kesät olleet poikkeuksellisen kylmiä tai kuumia eripuolilla maailmaa. Toisinpaikoin on ollut suurta kuivuutta ja toisin paikoin äärimmäisiä sademääriä. Maanjäristykset ja luonnonmullistukset ovat lisääntyneet.

Ääriolosuhteet ilmastossa tuhosivat viime kesänä suuren määrän sadosta, sekä Venäjällä, että Amerikassa. Ruokapuolasta puhutaan vakavin äänenpainoin. Ruoka, energiavarat ja muut resurssit, ovat jakautuneet muutoinkin epätasaisesti eri puolilla maailmaa. Niiden vähentyminen saattaa entisestään jakaa ihmisiä parempi- ja huonompiosaisiin. Samaan aikaan talous- ja rahajärjestelmät natisevat liitoksistaan monissa maissa, myös Euroopassa.

Auringolla on omat syklinsä, ja se on tulossa aktiivisimpaan vaiheeseen vuosina 2012 – 2013. Olemme kokeneet jo useita massiivisia auringonpurkauksia viime kuukausina. Aurinko ylläpitää elämän tällä planeetallamme. Sen toiminta ei voi olla vaikuttamatta myös meihin. Sen aktiivisuus näyttää osuvan myös juuri tähän syklin taitteeseen.

Minulle nämä ja monet muut havainnot maailmasta kertovat siitä, että maapallo on muutosvaiheessa. En halua luoda pelkoa, enkä koe että olisimme menossa kohti maailmanloppua. Minusta on kuitenkin tärkeä seurata ajanmerkkejä, tiedostaa faktat ja olla hereillä. Näin voin tehdä tietoisia ratkaisuja omassa elämässä ja olla osaltani vaikuttamassa kollektiiviseen tietoisuuteen. Koen, että vain yhdenkin ihmisen tietoinen toiminta saa aikaan valtavan valonmäärän lisääntymisen maailmanmielessä, kollektiivikentässä. Näin olemme jokainen osaltamme vaikuttamassa kriittisen valonmäärän lisääntymiseen. Nyt ei ole aika tuudittautua ruususen uneen, on aika olla rohkea ja peloton, tehden tietoisia valovalintoja omassa arjessa, ajan signaaleja seuraten.

HENGEN EVOLUUTIO ARJESSA
Pitkään käytössämme on ollut hiljaista tietoa ja äänekästä tietoa. Hiljainen tieto on liikkunut pinnan alla, ollen vain henkisistä asioista kiinnostuneen saatavilla. Äänekästieto on tullut valtamedian, koulujen ja auktoriteettien taholta. Se on ollut sitä yleisesti hyväksyttyä tietoa, josta voi puhua ääneen. Nyt näyttää siltä, että hiljainen tieto tulee yhä näkyvämmäksi. Nämä kaksi tietoväylää sulautuvat yhteen. Henkinen hyvinvointi ja terveellinen ruoka ovat tulleet yhä tärkeämmäksi puheenaiheeksi myös julkisessa keskustelussa. Parapsyykkiset ohjelmat lisääntyvät televisiossa. Henkisyys otetaan huomioon työyhteisöissä ja näiden koulutuksessa. Minusta tämä on merkki tietoisuuden avautumisesta, olemme laajemmin ymmärtämässä sen, että ihmisellä on sielu, intuitio ja hengen tarpeet. Tietoisuuden evoluutio on fuusioimassa erilaisia näkemyksiä yhdeksi. Maa ja taivas ovat yhtymässä myös julkisuudessa.

Samaan aikaan esiin nousevat kaikenlaiset väärinkäytökset ja epäoikeudenmukaisuudet. Tietoisuuden fotoni valo on jo niin tiivistä, että se valaisee pimeimmätkin sopukat. Työssäni olen saanut seurata, kuinka yhden ihmisen kamppailu suuria valtarakenteita kohtaan, oikeudenmukaisuuden puolesta, on mahdollista ja tuloksekasta. Moni meistä saa roolikseen olla valonmajakka tässä muutoksen ajassa. Nyt onkin aika ottaa vastuu, silloin kun sitä itselle tarjotaan. Vaikka tehtävä näyttää suunnattoman suurelta, toivottomalta ja pelottavalta, nyt energia tukee poikkeuksellisten hankkeiden toteutumista.

VAPAUS - OIKEUDENMUKAISUUS
Syklintaitteen yksi merkittävimpiä teemoja, on herääminen tietoisuuteen omasta vapaudesta. Meillä on itsemääräämisoikeus ja vapaantahdonvalinta. Vapauden tietoisuus-tsunami on pyyhkinyt läpi arabivaltioiden, kaataen diktatuurin toisensa jälkeen. Henkilökohtaisessa arjessa vapaan tahdon ilmentäminen on tullut tärkeään rooliin. Tietoisuuden valo sisällämme, vaatii meitä ottamaan oman voiman takaisin itselle. Olemme pitkään olleet erilaisten auktoriteettien ja moraalisääntöjen tunnollisia noudattajia, mutta nyt on monella tullut mitta täyteen. Sisäinen paine ei hellitä, ennen kuin oikeudenmukaisuus ja oma voima on palautettu itsen käyttöön. Esi-indigot ja indigot ovat olleet tämän tien soturi-pioneereja, nyt on väylä auki kaikille, tehdä rohkeita ja itsenäisiä ratkaisuja.

HENKILÖKOHTAINEN LINJAUS
Maaplaneetta linjautuu suoraan yhteyteen auringon ja Linnunradan galaktisen keskuksen kanssa. Yhteydet avautuvat ja voimme vastaanottaa galaktisen luovan impulssin, jonka avulla voimme aloittaa uuden 5125 vuoden jakson. Tämä sama linjaus on tapahtumassa meissä jokaisessa ihmisessä. Olemme läpikäyneet monia aktivointeja ja heräämistä uudenlaiseen tietoisuuteen. Seuraan arjessa ja työssäni maya-kalenteri Tzolkinia, joka on perusmittayksikkö myös Long Count kalenterille. Se kertoo kulloinkin vallitsevasta, meille kaikille yhteisestä energiasta. Tämä kalenterin viimeisin kierros alkoi 29.5.2012. Tällä jaksolla energeettisiä päivityksiä on tullut kiihtyvällä vauhdilla.

Toisinaan energia on valvottanut tai aiheuttanut heräilyä erikoisiin aikoihin. Keholla on virtaillut ja kutittanut, meridiaanit ja energiaväylät ovat olleet muutos työn alla. Ajoittain unta ei enää tarvitakaan niin paljon. Valvotun yön jälkeen on ollut hyvinkin virkeä. On esiintynyt päänsärkyjä keskellä otsaa, ja kipuilua päänalueella, erityisesti auringonpurkausten aikaan. Sydänkeskus on ollut kovilla, painetta, rytmin vaihtelua, rytmihäiriöitä ja tykyttelyä. On ollut myös huimausta ja näkökentän muutoksia. Vatsanoireilu ja syömiseen liittyvät teemat, ovat olleet esillä säännöllisesti. Ajoittain on ollut kosmista nuhaa ja flunssaa, joka on toistunut tai pitkittynyt. Kurkku, itseilmaisun keskus ,on oireillut eri tavoin. Moni on kääntynyt lääkärin puoleen oireiden kanssa, mikä onkin suositeltavaa, mutta aina ei virallista syytä ole löytynyt. Tämä on merkkinä siitä, että kehomme ovat siirtymässä uudelle, korkeammalle värähtelytaajuudelle. Meistä on tulossa moniulotteisia, niin fyysisesti, kuin psyykkisesti. Vastaanotamme yhä korkeampi värähteistä informaatiota. Uudella tietoisuudella voimme toimia entistä varmemmin 3D arjessa, luottaen voimistuvaan intuitioon.

Aistit ovat herkistyneet ja muuntuneet moniulotteisiksi. Näkö-, haju-, kuulo-, tunto- ja makuaisti ovat reagoineet muuttuvaan energiaan. Tinnitys, korvien soiminen ja eritaajuiset äänet ovat merkkejä kuulon herkistymisestä uusille kosmisille taajuuksille. Silmien reagointi valolle on herkistynyt, ihon tuntoaisti on uudistunut ja joitakin hajuja ei kestä enää lainkaan. Nämä ovat muutamia merkkejä omien aistien uudistumisesta. Selvänäkeminen on palautumassa jälleen käyttöömme. Selvätietoisuus avaa taivasväylää ja tietää entistä kirkkaammin kuinka asiat todella ovat. Alamme nähdä taajuuksien läpi, rinnakkaistodellisuuksiin, entistä helpommin. Jumalan kuvan, Ihmisen, alkuperäiset asetukset ovat palautumassa meille jokaiselle.

Olemme henkilökohtaisen syklin taitteessa ja myös tunnekeho on täytynyt puhdistaa, vapauttaa vanhasta taakasta. Käsittelemättömät tunteet ovat nousseet esiin, tunnettaviksi, kohdattaviksi ja sitten vapautettaviksi. Moni ihmissuhde on pitänyt selkiyttää. Pitkäaikaiset liitot ovat päättyneet ja uusia sielukumppanuuksia on syntynyt. Työelämässä on ollut oman tien hakemista ja rohkeita päätöksiä. Monelle syklin taite merkitsee asuinpaikan muutosta. Prosessit ovat nostaneet esiin melkoisia tunneturbulensseja. Arjen muutokset, suuret ja pienet ovat merkkejä oman syklin vaihtumisesta. Paljon saattaa vanhaa jäädä pois. Loppuunsaattaminen tuo tilaa uudelle.

Tietoisuuden avautuminen tuo käyttöömme kyvyn kommunikoida oppaiden, enkelien, tähtiolentojen ja humanoidien kanssa. Tällä planeetalla on luotu muinaiset korkeakulttuurit, yhteistyössä tähtiolentojen kanssa. Kauan nämäkin yhteydet ovat olleet poikki, sukeltaessamme unohduksen yössä, mutta nyt ne ovat jälleen avautumassa.

GALAKTINEN IHMINEN
Esi-isämme ovat olleet tietoisia siitä, että käytössämme on neljän tutun elementin lisäksi viides elementti, eetteri. Henki, energia tai pimeä antimateria. Olemme herkistyneet uusille aisteille ja kyvyillemme. Näillä taidoilla voimme alkaa muokata näkymätöntä elementtiä. Sitä muokataan musiikilla, sanoilla ja teoilla sekä ajatuksilla. Ennen kaikkea tämä materiaali reagoi siihen, mitä tunnemme! Ajattelen asiaa, jonka haluan toteutuvan, tunnen miltä se tuntuu ja eipä aikaakaan, kun se jo tulee todeksi. Näin se toimii yksinkertaisimmillaan.

Voidaksemme edetä moniulotteisiin maailmoihin, meidän on hallittava oma 3D taajuutemme. Galaktinen ihmisyys on käytännössä sitä, että tunnistaa vapautensa, uudenajan luomisvoimat, luottaa kykyihinsä ja käyttää niitä. Tärkein harjoitusnäyttämö on oma arki, sen haasteet ja mahdollisuudet sekä ihmissuhteet. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin. On aika laittaa teoriat testiin.
Erottelukyky on syklin taiteessa hyvin tärkeä. Se mikä ei resonoi oman sydämen ja intuition kanssa, jääköön pois. Suuren muutoksen taitteessa, on valon ja varjon kamppailu kovimmillaan. Muutosvoimat ovat valloillaan. Olemme pitkään olleet pois omasta keskuksesta, luomisvoimastamme ja muiden ohjauksessa. Oma voiman palauttaminen itseen vie energian varjolta, ja se ei yleensä halua luopua siitä helposti. Jyviä erotellaan akanoista, niin maallisissa, kuin henkisissä tekemisissä. Oman suunnan ja paikan tunnistaa parhaiten siitä, että tuntee olevansa vapaa, tulee hyväksytyksi omana itsenään ja sydämessä on rauha.

DRAAMAN PÄÄTÖS
Olemme opiskelleet 3D:tä erilaisten roolien ja draaman kautta. Nämä näytelmät ovat nyt poistumassa ohjelmistosta. Tämä voi tuntua hivenen omituiselta, tyhjältäkin. Draama, vaikkakin usein sydäntä särkevällä tavalla, on tuttua. Kun vanha tuttu poistuu, jää tilalle tyhjyyden tunne, tyhjä sydän. Tyhjyys sisältää kuitenkin rauhan ja neutraalin tila. Tässä tilassa äärettömät uudet mahdollisuudet odottavat syntymistään. Eetteri odottaa, mitä haluat siitä rakkaudella ja intuitiolla muotoilla. Alat myös vetää puoleesi sieluperhettä ja sielukumppanuutta. Et tarvitse enää ihmissuhteita, joissa peilataan omia traumoja. Olet eheytynyt ja parantunut, tasapaino on saavutettu.

AIKA JA AVARUUS YHTYVÄT
Maa on jo kosmisella alueella, jossa aika ja avaruus yhtyvät. Saavutetaan 0-piste kenttä, ikuinen nyt- hetki. Kaikki aikakehykset menneestä ja tulevasta ovat läsnä. Aika on nopeutunut, kondensoitunut, ja tämä prosessi nopeutuu koko ajan. Enää ei ehdi yhtä paljon kuin ennen ja tuntuu että aika loppuu kesken. Rahan ja materian maailmassa tämä tuntuu siltä, että ”pää tulee vetävän käteen”, asiat viedään äärimmilleen tai eletään kuin viimeistä päivää, hamstraten kaikkea lisää.

Nopeutuvaan aikaan voi tahdistua parhaiten heittäytymällä intuitiivisesti virtaukseen. Seurataan synkronismia ja sisäisen tiedon ohjausta. Eletään yksi hetki ja asia kerrallaan. Ollaan valmiita vaihtamaan suunnitelmia lennosta. Pidetään kalenteri väljänä ja ei suunnitella tulevaisuutta turhan tarkkaan etukäteen. Moni asia tapahtuu viimehetkellä ja on melkoisen vaikea tehdä sitovia tulevaisuuden lupauksia. Nopeutuva aika lisää synkronismia ja vain intuitiolla sen rytmistä saa kiinni. Samalla asioiden ennustettavuus vähenee. Tulevaisuus loppuu.

Ainoa tulevaisuutemme on se, mitä tuntein, ajatuksin ja sanoin sinne nyt- hetkessä luomme.

Päivi Kaskimäki
www.paivikaskimaki.com
040-500 0050