etusivu   ohjelma   esiintyjät    kuvia
artikkelit    linkit    edelliset tapahtumatTietoisuuden muutos suomalaisessa politiikassa

Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä, totesi Mahatma Gandhi aikoinaan. Nyt kun väistämättä elämme uuden aikakauden kynnyksellä, tulevat nuo sanat yhä laajempaa ihmisrintamaa kohti. Meistä jokainen on osa muutosta – tietoisesti tai tiedostamattaan. Paitsi että muutos koskettaa jokaista ihmistä, se koskettaa myös jokaista ihmiselämän osa-aluetta.

Ensisijaisesti muutos kohdistuu tietoisuuteen – siihen että löydämme Kristus-valon tai lampun itsestämme. Se on hätkähdyttävä, henkinen herääminen, jossa koko vanha egokeskeinen maailmankuvamme romuttuu. Sen takaa tai alta paljastuu uusi tietoisuus, jossa me kaikki olemme yhtä. Onhan se melko järisyttävä juttu sen jälkeen kun on aiemmin luullut olevansa vain se pieni, erillinen minä (ego), jonka olemassa ololle kaikki muut "minät" ovat uhka.

Mutta samanaikaisesti kun kuljemme kohti tietoisuuden kollektiivista muutosta, tapahtuu muutos väistämättä myös muilla ihmiselämän osa-alueilla. Tässä artikkelissa raotetaan sitä, kuinka muutos tulee mullistamaan myös politiikan. Neale Donald Walsch kirjoittaa: Tunnustaessamme, että olemme kaikki aidosti YHTÄ, uskon meidän yhteiskuntana luovan uuden tavan päättää asioista. Käyttöön otetaan uusia demokratian muotoja, kuten alueellinen tai koko maan kattava suora kansanäänestys.

Myös monet muut henkisen tiedon opettajat puhuvat suoran kansanvallan puolesta. Saksalainen suoran demokratian puolestapuhuja Johannes Stuttgen sanoo, että suora demokratia on ihmisten yhdessä luoma, uusi yhteiselämän muoto, jossa jokainen ihminen kantaa itse vastuuta eikä siirrä sitä edustuksellisille elimille kuten parlamentille ja hallitukselle. Kyseessä on evoluution seuraava, korkeampi aste, hän toteaa. Diana Cooperin kirjasta 2012 ja sen jälkeen löytyy kokonainen kappale nimeltä kansanvalta. Cooper kuvaa kirjassaan sitä, kuinka kansanvalta tulee lisääntymään maanpäällä sitä mukaa, kun ihmisten värähtelytaajuus kohoaa.

Nyt kun ihmisyksilöt laajana rintamana ovat saavuttamassa uuden tietoisuuden, jossa he oivaltavat olevansa yhtä sekä toistensa että koko luomakunnan kanssa, tarvitsemme uudenlaisen poliittisen vallankumouksen. Neale Donald Walschia edelleen lainaten: Uusi henkisyys on kutsu tietoiseen luomiseen.. Se saa aikaan kumouksen planeetallanne. Kumous on väkivallaton, mikä on yleensä vallankumouksista mullistavin. Se on evoluution vallankumous.

  

 


Kohoaminen toiselle tietoisuuden tasolle, jossa olemme kaikki yhtä tietoisella tasolla, edellyttää meiltä vastuullista tietoisuutta itsestämme ja toimistamme. Maailma ympärillämme heijastaa aina peilin tavoin sen, mitä vaalimme sisäisessä tilassamme. Jos näemme ympärillämme vain kielteisiä asioita ja tapahtumia, niin maailmamme muotoutuu sen mukaiseksi. Samoin tulevaisuutemme.

Olemme suuren syklin päätösvaiheessa, joka ei ole mikään loppu, vaan jotain josta alkaa uusi aikakausi. Olisiko meissä nyt viisautta ja rohkeutta nähdä myös

Mutta miten tämä kaikki liittyy meihin? Miten tämä liittyy Suomeen ja suomalaisiin? Seuraavat eduskuntavaalit ovat jo tulevana keväänä 2011. Mikäli Suomi on mukana aivan erityisenä maana uuden tietoisuusulottuvuuden ilmestymisessä, täytyy tulevien vaalien raivata tietä suoralle kansanvallalle. Uskon, että juuri tätä tarkoitusta varten on syntynyt uusi kansanliike ja puolue nimeltä Muutos 2011. Muutos 2011 ei esiinny henkisenä herätysliikkeenä, vaan se on puhtaasti sitovien kansanäänestysten ja suoran kansanvallan puolesta taisteleva kansanliike. Tästä huolimatta eräs Muutoksen kannattaja toteaa puheenvuorossaan, että Muutos 2011 on nopeasti kasvava oivallus, ahaa-elämys, joka voi vain kasvaa. Muutoksen agendan eli suoran demokratian oivaltaminen onkin yksi osa tietoisuuden heräämistä.

Kun ensimmäisen kerran kuulin suorasta demokratiasta, koko käsite oli minulle uusi. Lyhyesti kuvattuna suora demokratia tarkoittaa sitä, että päätöksentekovalta jakautuu tasan kaikkien kansalaisten kesken. Tämä tapahtuu käytännössä sitovien kansanäänestysten avulla, joissa jokaisella kansalaisella – rahvaalla ja eliittivallan edustajalla – on yksi ääni. Sen tasa-arvoisempaa valtarakennetta ei ole olemassa.

Vaikka Suomen tasavallassa vallan tulisi jakautua tasan, silti valta siirtyy koko ajan pyramidin kärkeen yhä pienemmälle ja pienemmälle eliittijoukolle. Käytännössä tavallisella rivikansalaisella ei ole juurikaan valtaa. Suora demokratia kääntää nykyiset valtasuhteet ympäri. Valta laskeutuu pyramidin huipulta pyramidin pohjalle.

Se, onko tämä kaikki nähtävillä jo tämän kevään vaaleissa, riippuu pitkälti kaikista meistä. Pystymmekö hyväksymään sen, että poliittinen muutos tulee kuin puun takaa – ei henkisistä piireistä vaan täysin maallisen kansanliikkeen kautta? Mutta todellisuus kuitenkin on, että jokainen henkinen ihminen tuo mukanaan poliittiseen muutokseen lisää henkisyyttä. Pääasia on, että näemme suoran kansanvallan tarkoituksellisuuden matkalla kohti uutta aikaa ja uutta ihmisyyttä.

Jani Kuusela