etusivu   ohjelma   esiintyjät    kuvia
artikkelit    linkit    Tietoinen Sydän 2013Jaakko Muhonen
Henkisen kasvun kouluttaja ja kirjailija

Jaakko Muhonen on vuonna 1966 syntynyt henkisen kasvun kouluttaja ja kirjailija. Jaakon erikoisaloja ovat sydäntietoisuus, itsetuntemus ja meditaatio. Jaakko järjestää erilaisia kursseja sydäntietoisuudesta ja henkisestä kasvusta sekä eheytymisestä kohti uuden ajan ihmistä. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja tehnyt myös erilaisia meditaatio cd-levyjä. Jaakon yritys Selfcon on toiminut yli 15-vuotta henkisyyden parissa.

Lisätietoja: www.selfcon.fi

 

Luento klo 11:15 - 12:15
Sydämesi johdattaa sinut viidenteen ulottuvuuteen

Käsittelen luennolla käytännöllisesti henkisen kasvun näkökulmasta ulottuvuuksia ja ihmisen matkaa kohti viidettä ulottuvuutta, joka on universaalin rakkauden, puhtaan Valon ja sydäntietoisuuden todellisuus.

Henkisen kasvun hyvin ajankohtaisia aiheita on tietoisuuden globaali muutos, jota ihmiskunta on käymässä läpi. Henkinen todellisuus ja sydämen läsnäolo voimistuvat sekä tekevät mahdolliseksi meille kaikille nopeutetun kasvun läpi tietoisuuden ulottuvuuksien. Yhä useampi ihminen herää kokemaan uudella konkreettisella tavalla henkistä todellisuutta itsessään ja ympäröivässä maailmassa.

Käyn luennolla läpi kolme keskeistä ja ajankohtaista tietoisuuden ulottuvuutta, jotka ovat kolmas ja neljäs sekä viides ulottuvuus. Pääpaino on neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa. Henkisen kasvun matkaa läpi ulottuvuuksien kutsutaan myös ylösnousemukseksi. Siinä ihmisen henkinen olemus kirkastaa mielen, tunteet ja kehon. Sydän johdattaa viidenteen ulottuvuuteen. Ihminen syntyy uudelleen ja astuu Valon maailmaan tässä ja nyt.

Kolmas ulottuvuus on lineaarisen ajan ja paikan, muodon ja kaksinaisuuden tietoisuus. Se on mielen ja mielen luomien ajatusmallien ja uskomusten maailma. Neljäs ulottuvuus on elämän virran, tietoisen ajattelun ja valinnan sekä nyt-hetken todellisuus. Tässä ulottuvuudessa syttyy sydämeen myös pyyteetön rakkaus.

Jokaisella tietoisuuden ja henkisen kasvun ulottuvuudella on omat tyypilliset ominaispiirteet, haasteet ja mahdollisuudet sekä lainalaisuudet. Käy niitä luennolla läpi käytännöllisesti.

Aloitan luennon hiljentymisellä ja sydämen tiedostamisen harjoituksella.