etusivu   ohjelma   luennoitsijat   artikkelit   linkit   ilmoittaudu


Veli Martin Keitel

HORUS HERÄS POHJOLASSA

  Tietoisuuden evoluutio kalevalais-
  egyptiläisen myytin valossa

Horus = "hour uus" eli uusi aika!

Ihmisen evoluutio on edennyt kahteen suuntaan. Samalla kun teknologinen kehitys on ollut nousevaa, henkinen ymmärrys näyttää taantuneen. Muinaisten sumerilaisten ja egyptiläisten - ja kantasuomalaisten tietämys ihmisen alkuperästä katosi, kun ihmiskunta vajosi pimeään keskiaikaan. Mutta nyt tämä tieto on palaamassa. Vain ymmärtämällä menneisyytemme voimme ymmärtää tulevaisuuden.

Luennossani tarkastelen tuhansien vuosien takaisia luomismyyttejä ja niiden yhteyttä nykyhetken tapahtumiin. Jumalten nimet ja luomiskertomusten yhtäläisyydet eri kulttuureissa viittaavat yhteiseen indo-eurooppalaiseen alkuperäiskulttuuriin ja alkukieleen Keski-Aasiassa. Sieltä se levisi välimerelle, Intiaan ja pohjolaan. Sumerilaisen luomiskertomuksen mukaan luojajumala An loi maailman alkumerestä Nammu. Näistä yhdistämällä syntyy nimi "Ainamo" eli Väinämöinen. Ja juuri Alkumerestä Väinämöinen, "veen emonen" myös lähti liikkeelle. Kalevalan Aino on sumerilaisten An, ykseystietoisuus, jonka miehiset Graalin ritarit löytävät naisellisesta peilikuvastaan.

Vanhat myytit kertoivat menneisyydestä, mutta myös tulevaisuudesta. Miten se on mahdollista? Evoluutio ajassa ei ole sattumanvaraista. Tietyntyyppiset tapahtumat näyttävät toistuvan uudestaan ja uudestaan, eri mittakaavoissa. Ihmisyksilön elämänkaari heijastelee kokonaisen kulttuurin elämänkaarta, joka toistaa vielä suurempien kehityskaarien tapahtumia. Mayojen Long count -kalenterin päättyessä 2012 lukuisat eri pituiset syklit synkronisoituvat. Ihmiskunta saapuu merkittävään käännekohtaan kaikkein suurimmassa luomismyytissä kun kollektiivinen Horus, uusi tietoisuus, herää ja Sammas-maailmanpylväs eheytyy.

Samassa selviää, että Kalevalan Sammas on sama asia kuin Babylonian auringonjumala Shamash...

 
  Veli Martin Keitel
  p. 050-466 4756
  martinkeitel@gmail.com
  www.martinkeitel.net