etusivu   ohjelma   luennoitsijat   artikkelit   linkit   ilmoittaudu


Riitta-Marja Gauffin

Sydäntietoisuus moniulotteisessa universumissa

Sydäntietoisuutemme on Ykseystietoisuutta - tietoisuutta siitä, että olemme kaikki yhtä ja aina yhteydessä toisiimme sekä elämään ympärillämme, niin fyysisellä tasolla kuin myös muissa ulottuvuuksissa. Sydäntietoisuutemme on tietoisuutta mm. siitä, että on olemassa huomattavasti enemmän asioita, jotka yhdistävät meitä kaikkia, kuin niitä jotka erottavat meidät toisistamme. Sydäntietoisuudessa olemme kaikki yhtä ja kaikki se mitä itse teemme tai muut tekevät, vaikuttaa aina kollektiivisesti myös siihen, mitä elämässämme ilmenee nyt ja tulevaisuudessa.

Meillä kaikilla on siis yksilöinä ja yhdessä todellinen vaikutusmahdollisuus jo nyt siihen, millainen tulevaisuutemme tulee olemaan vuonna 2012 ja vuoden 2012 jälkeen. Sydäntietoisuutemme luomisvoimalla pystymme myös muuttamaan vanhat rakenteet ja luomaan uudenlaisen tulevaisuuden – uudenlaisen elämän. Sydäntietoisuutemme on myös keskeisin voimavaramme sopeutuessamme muuttuvaan yhteiskuntaan, niin Maan kansalaisina kuin myös laajemmissa yhteyksissämme universumissamme.

Tietoisuutemme laajeneminen on ollut viimeisinä vuosina erityisen nopeaa verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin ja vuosisatoihin. Tietoisuutemme laajentuminen on tuonut meille - ainakin orastavan ymmärryksen moniulotteisuudesta ja sen merkityksestä elämässämme jo nyt. Olemme parhaillaan kehittymässä jollekin uudelle tasolle, jonka sisältöön voimme itse vaikuttaa yksilöinä ja yhdessä myös kollektiivisesti. Tulevaisuutemme on ns. omissa käsissämme. Se on siinä miten ja mihin käytämme tätä tietoista sydämen luomisvoimaamme.

Sydäntietoisuuteemme, luomisvoimaamme ja tietoisuuden kehittymiseemme liittyviä asioita ovat myös moniulotteinen universumi ja mitä se tarkoittaa holograafisesta näkökulmasta elämässämme. Holograafisiin aikakausiin liittyy keskeisesti myös itse aika, ajan käsite ja aikaan liittyvän ymmärryksen muutosprosessit. Osana sydäntietoisuutemme kehitystä, on pyrkiä ymmärtämään omaa elämämme, holograafisesti ilmenevien aikakausien kehittymisteemojen kautta.

Holograafisesti ilmenevillä aikakausilla ja niihin liittyvillä kehittymisteemoilla on oma tarkoituksensa sekä merkityksensä käymässämme kokonaisvaltaisessa muutoksessa. Voimme esittää itsellemme kysymyksen siitä, ovatko esim. Atlantikseen ja sen tuhoon liittyvät asiat menneisyyttämme, nykyhetkeämme vai tulevaisuuttamme? Vai kaikkea tätä - tässä hetkessä? Holograafisesti fraktaaliajassa esiintyvät kehittymisteemat ovat jotakin sellaista, jotka ovat ajankohtaisia myös nyt meidän elämässämme. Nämä kehittymisteemat ilmenevät erilaisina muutoksina ja haasteina, joiden tarkoitus on saada aikaan syvällinen muutos. Tämä muutos johdattaa meitä täysin uudenlaisen maailman luomiseen ja uuteen kultaiseen aikaan.

”Uskokaamme unelmiimme – niihin on kätkettynä ikuisuuden portti!”

 
  Riitta-Marja Gauffin
  p. +358(0)40 5858 615
  RiittaMarja@elamanreppu.net
  www.elamanreppu.net
  www.enkelinsiiven-
  kosketus.com