(taustakuva on sterogrammi!)Stereoskopia

Sisältö

Mitä on stereoskopia
Miten stereoskooppisia kuvapareja katsellaan
Stereogrammit
Stereodiakuvien ottaminen ja katselu
Galleria omista stereogrammeistani taidegalleriassa


Mitä on stereoskopia?

Stereoskooppisilla kuvilla tarkoitetaan kuvapareja, jotka erityisellä katselutekniikalla tai stereoskooppisen katselulaitteen avulla ohjataan eri silmille. Tuloksena on illuusio yhdestä aidosti kolmiulotteisesta kuvasta. Stereoskopia perustuu siihen, että ihminen näkee kolmiulotteisen maailman aina kahdesta hieman eri kulmasta yhtäaikaa.

Miten stereoskooppisia kuvapareja katsellaan

Stereoskooppisia kuvapareja voidaan katsella 'harittamalla' ts. kohdistamalla katse kauas kuvapinnan taakse, jolloin vasen silmä näkee vasemmanpuoleisen kuvan ja oikea silmä oikeanpuoleisen. Tällöin kuvien vaakasuora välimatka ei saa olla suurempi kuin ihmisen silmienväli (n. 6,5 cm).
Kuvapareja voidaan katsella myös 'ristiin', jolloin silmät kohdistetaan kuvapinnan ja silmien väliin. Tällöin vasemmanpuoleinen kuva nähdään oikealla silmällä ja päinvastoin.

Alla olevaa kuvaparia voit katsella harittamistekniikalla.

Stereoskooppinen kuvapari


Erilaisten katseluvälineiden avulla voidaan helpottaa stereokuvien katselua.


Stereogrammit

Stereogrammit ovat tulleet mahdollisiksi tietokonegrafiikan myötä. Ne ovat erityinen steroskooppisten kuvien laji, jossa molemmat kuvat ovat limittäin. Kuvat muodostuvat toistuvista pystysuorista kaistaleista, joissa vaakasuunnassa tapahtuvat vaihtelut luovat syvyysvaikutelman. Katse kohdistetaan sen verran kuvapinnan takapuolelle, että vierekkäiset kaistaleet yhtyvät (ikään kuin vierekkäiset kaistaleet muodostaisivat kuvaparin, jota katsotaan harittamistekniikalla).

Stereogrammin toimintaperiaate:


Stereogrammit jaetaan satunnaissterogrammeihin, joissa on satunnaisista kuvioista muodostuvia kaistaleita, sekä tapettistereogrammeihin, joiden kaistaleet muodostuvat tunnistettavista kuvista ja kuvioista. Tapettisterogrammeissa on oikeastaan useita normaaleja stereokuvapareja vierekkäin.

Tämä kuva on satunnaisstereogrammi


Tämä kuva on tapettistereogrammi


Näitä kahta tyyppiä voidaan myös yhdistää: