ELÄMÄÄ VIRTUAALIMAAILMASSAKUINKA KÄSITTÄÄ TOISTEN TODELLISUUKSIEN OLEMASSAOLO

Eräs ongelma joka liittyy muiden olemassaolojen tasojen, muiden ulottuuvuuksien tai värähtelytasojen hyväksymiseen on se vaikeus joka liittyy niiden ymmärtämiseen. Varsinkin kun puhutaan sellaisesta todellisuudesta, jossa meille niin kiistattomat asiat kuin esim. ajan lineaarisuus ja kolmiulotteisuus eivät olekaan voimassa, ymmärryskykymme ei riitä. Toisaalta voimme kokea, että tällaisten rinnakkaisten todellisuuksien olemassaololla ei olekaan meille merkitystä jos ne eivät vaikuta meidän todellisuuteemme emmekä voi niitä havaita.

Millä tavoin voitaisiin selventää fyysisen todellisuutemme mahdollista rajallisuutta ja toisaalta "ylempien" todellisuuksien merkitystä? Koska niin pitkään kun mielemme on sidoksissa vain tähän yhteen todellisuuteen emme voi todella hahmottaa toisenlaisen todellisuuden luonnetta, tilannetta voi havainnollistaa vain vertauskuvallisesti.

Tämän vertauskuvallisen selitystavan minulle tarjosi hiljattain näkemäni uni, jonka sanoma ja tarkoitus oli hyvin selvä. Aiemminkin unet ovat vertauskuvallisesti tarjonneet minulle selityksiä asioille, joita yksipuolisen rationaalinen valvemieleni ei ole kyennyt keksimään.

Koska itse unet ovat eräs vaihtoehtoinen tietoisuuden ja olemassaolon taso, niiden avulla sinänsä onkin voitu havainnollistaa todellisuuksien hierarkiaa: Normaalissa unessahan emme ole tietoisia valvetodellisuudestamme, emmekä pysty sitä käsittämään. Unessa vallitsevat myös toisenlaiset säännöt, toisenlainen ympäristön havainnointi ja toisenlainen ajankulku kuin päivätodellisuudessa.

Tämä kyseinen uni viittasi kuitenkin toiseen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, modernin tietoyhtieskunnan keinomaailmaan - virtuaalitodellisuuteen.


VIRTUAALITODELLISUUS VAIHTOEHTONA

Virtuaalitodellisuushan tarkoittaa tietokoneiden avulla luotua kolmiulotteista maailmaa, jonka "sisälle" voidaan mennä käyttäen virtuaalikypärää ja -hansikkaita ja jopa kokonaista virtuaalipukua, joka siirtää käyttäjänsä liikkeet virtuaalimaailmaan. Nämä välineet auttavat virtuaalimatkailijaa havaitsemaan keinotekoista ympäristöä, vaikuttamaan siihen ja vastaanottamaan siitä näkö-, kuulo- ja jopa tuntohavaintoja. Mitä ilmeisimmin tekniikan kehittyessä on mahdollista kytkeä käyttäjä virtuaalimaailmaan suoraan aivoijen kautta. Tällöin hän hahmottaa ja kontrolloi maailmaa aivojen aistinkeskusten ja ruumiin liikkeitä säätelevien osien kautta.

Vielä nykyään virtuaalitodellisuus on parhaimmillaankin huomattavasti pelkistetympi kuin oikea todellisuus. Kuitenkin tietokonetekniikka mahdollistaa täysin mielikuvituksellisten maailmojen luomisen, sellaisten joissa rajoittavia fysiikan lakejakaan ei tarvitse noudattaa. Tietokoneiden laskentatehon ja muistikapasiteetin kasvamiselle ei ole näkyvissä rajoja yhä tehokkaampien ja pienempien komponenttien kehittelemisen myötä. Vastaavasti virtuaalitodellisuudesta voidaan tehdä entistä yksityiskohtaisempi, laajempi ja todellisemman tuntuinen.


LUOMINEN

Kuvitellaanpa tulevaisuutta, jossa muutaman tuhannen ihmisen ryhmä ihmisiä päättää jättää ikävän arkitodellisuuden pysyvästi ja siirtyä kehittelemäänsä "ihannemaailmaan". He kytkevät aivonsa johdoilla suoraan useiden supertehokkaiden tietokoneiden järjestelmään. Heidän luomansa maailma on monin tavoin todellisuuden kaltainen, mutta siellä ei tarvitse syödä, siellä ei ole sairauksia, ei bakteereja eikä likaa. Lisäksi siellä on mahdollisuus siirtyä paikasta toiseen hetkessä käyttäen tarkoitukseen suunniteltuja esineitä. Kukin henkilö ottaa valitsemansa ulkomuodon, mutta kykenee halutessaan vaihtamaan sitä. Joukossa on myös mukana muutamia ohjelmoijia joilla on oikeus ja kyky kehittää maailmaa ja muuttaa siellä vallitsevia sääntöjä palaamatta normaaliin todellisuuteen.

Todellisten kehojen ylläpidosta vastaa laitteisto joka pitää huolta ihmisruumiin toiminnoista ja tarpeista, joiden havaitseminen on kytketty aivoista pois ikäänkuin kukin henkilö olisi pelkästään aivot. Todellisen fyysisen ruumiin olemassaolosta ei siis virtuaalimaailmaan tule mitään tietoa. Normaalitodellisuuteen palaaminen on sallittua ainoastaan anomalla lupaa asianomaiselta johtoryhmältä.

Aika kuluu ja elämä virtuaalimaailmassa etenee kuten on suunniteltu. Ihmiset sopeutuvat uuteen kotimaailmaansa ja alkavat pikkuhiljaa unohtaa alkuperäisen elämänsä. Lopulta todetaan, että enää ei paluuta takaisin olekaan, koska fyysiset ruumiit ovat surkastuneet ja niitä kontrolloivat aivojen osat rappeutuneet.


UNOHTAMINEN

Mutta vuosikymmenten kuluessa monet alkavat pitkästyä elämäänsä ja olemassaoloonsa, eivätkä haluakaan enää elää ikuisesti. Uusien maailmojen ja viihdytyskeinojen kehittelemästä huolimatta yhä useampi tuskastuu ja masentuu. Joudutaan kokoontumaan ja miettimään ongelmaan ratkaisua. Päädytään rajoittamaan ihmisten elämä sittenkin rajalliseksi. Koska kuitenkaan kuolleiden ihmisten tilalle ei voida saada uusia, fyysisen ruumiin surmaamisen sijasta pyyhitäänkin henkilöltä kaikki muisti pois ja annetaan hänen "syntyä uudelleen" uuteen ruumiiseen ja toisiin olosuhteisiin. Toisin sanoen asetetaan voimaan "sielunvaellus".

Uudesti syntyneet yksilöt eivät siis enää muista lainkaan taannoista fyysistä olemassaoloaan; virtuaalitodellisuus on heidän oikea ja ainoa todellisuutensa. Siinä vallitsevat lait ja ominaisuudet ovat heille "syntymästä" asti luonnollisia.

Vuosisadat kuluvat, sukupolvet vaihtuvat ja viimeisetkin alkuperäiset asukkaat päättävät syntyä uudelleen. Ajan kuluessa yhä pienempi joukko on tietoinen "maailman synnystä". Lopulta tämä pienikin ryhmä lakkaa uskomasta luomistarinaan ja alkaa pitää sitä myyttinä. Ihmiset menettävät taitonsa muuttaa maailmaa oman tahtonsa mukaan ja todellisuus vakiintuu pysyväksi.


MUUTOS

Asiat etenevät luonnollista tahtiaan, kunnes äkkiä alkaa tapahtua "yliluonnollisia" asioita. Ihmiset alkavat havaitsemaan asioita, jotka eivät sovi heidän todellisuutensa, sotivat heidän tietojaan vastaan. He eivät tiedä että tämä johtuu "ylemmästä todellisuudesta" tapahtuvista muutoksista. Oikeat ihmiset (joihin nämä virtuaalikansalaisetkin alunperin kuuluivat) ovat päättäneet "herättää" keinomaailman asukkaat, tehdä heidät tietoiseksi alkuperästään ja oman maailmansa rajallisuudesta. He alkavat muuttaa ohjelmointia ja lähettää virtuaalimaailmaan tutkijoita ja sanansaattajia. Heitä eivät sido keinotekoiset "luonnonlait", joten he pystyvät esiintymään ja liikkumaan tavoilla jotka virtuaalimaailman kansalaisille ovat käsittämättömiä.

Nousee valtaisa väittely. Osa ihmisistä pitää outoja vierailijoita ja ilmiöitä harhoina. Osa alkaa tutkimaan uudelleen vanhoja myyttejä ja etsiä selityksiä. Keskittymällä, "meditoimalla", jotkut jopa onnistuvat palauttamaan muistinsa. He kykenevät muistamaan edellisiä elämiään ja jopa aavistuksenomaisia tuntemuksia alkuperäisestä olemassaolostaan. He alkavat levittää sanomaansa, mutta ihmiset jotka ovat sidoksissa tuttuun todellisuuteensa eivät voi käsittää sitä. He eivät voi käsittää sitä, että heidän ruumiinsa eivät olekaan todellisia. He eivät voi käsittää että heidän maailmansa ulkopuolella, aivan toisella tasolla, elää muita olentoja maailmassa jossa vallitsevat aivan eri lait. Kaikkein vaikeinta on kenties ymmärtää se, että he itsekin ovat todellisuudessa tuon toisen maailman asukkaita.

Samalla ne, jotka ovat valmiita ja halukkaita hyväksymään tosiasiat, pääsevät yhteyteen vierailijoiden kanssa. Heille näytetään näkymiä maailmasta, joka on aivan toisenlainen. Siellä he kykenevät tuntemaan aistimuksia jotka ovat mahdottomia heidän alemmassa todellisuudessaan. He näkevät valtavan rikkaan ja yksityiskohtaan maailman, jossa on asukkaita miljoonia kertoja enemmän kuin heidän omassaan. He oppivat myös itse tekemään "mahdottomia" asioita, kuten kertomaan toisille edellisistä inkarnaatioistaan. Pikku hiljaa osa heistä palautetaan fyysisiin ruumiisiinsa, jotka elvytetään elinvoimaisiksi. Jotkut heistä liittyvät virtuaalimaailmassa vieraileviin sanansaattajiin; he ovat "ylösnousseita" virtuaalimaailmalaisia jotka vievät sanomaa toisesta todellisuudesta niille, jotka ovat valmiita sen vastaanottamaan.


MUUTOS MEIDÄN MAAILMASSAMME

Vastaavanlainen muutos on nyt tapahtumassa tässä todellisuudessa. Edellinen tarina oli selkeä esimerkki siitä, kuinka voidaan siirtyä todellisuudesta toiseen. Virtuaalitodellisuus käy esimerkkinä olemassaolosta, jossa ei kerran alkuperänsä unohdettuaan voi ymmärtää omaa todellista alkuperäänsä tai sellaista maailmaa joka sijaitsee toisella tasolla ja jossa vallitsevat erilaiset lainalaisuudet. Kuitenkin tuolla toisella todellisuudella on merkitys virtuaalikansalaiselle, koska sieltä hän on lähtöisin ja sinne hänellä on luontainen kaipuu palata. Ja sinne voi palata ainoastaan avaamalla mielensä ja suostumalla katsomaan oman rajallisuutensa ulkopuolelle.

Meillä ei ole mitään järkkymätöntä syytä olettaa, että fyysisen ruumiimme aisteilla havaitsemamme, ja fyysisillä laitteilla tutkimamme maailma on ainoa. Nyt kun toisista todellisuuksista vierailee joukossamme olentoja yhä enemmän, yhä useammat ihmiset joutuvat tarkistamaan perinteisiä lapsesta asti ympäristöstään vastaanottamia "totuuksia" ja ajattelutapoja. UFOt, henkiolennot, viljakuviot ja muut "paranormaalit" ilmiöt ovat herättämässä meitä ahdasmielisestä todellisuudentajustamme.

Edellä kertomani tarina ei ole suinkaan yksityiskohtainen kuvaus unestani. Kuitenkin uneni sisälsi aivan saman sanoman, joka minulle oli hyvin selkeä.

Toivon että tämä tarina auttaa joitakin askeleen eteenpäin siinä ajattelun avartumisessa joka juuri nyt on niin tärkeää!

Veli Martin, 15.02.1998

Täydennys vuonna 2003: Edellä kuvaamani filosofia tuli suurelle yleisölle tutuksi elokuvassa MATRIX, jonka ensi-ilta oli noin puolitoista vuotta näkemäni unen jälkeen. Kun menin ensimmäistä kertaa katsomaan elokuvaa, meinasin pudota tuolilta kun havaitsin selkeän yhteyden uneeni! Nyt olen nähnnyt elokuvan 7 kertaa. Viime keväänä ilmestyi elokuvan jatko-osa MATRIX RELOADED ja tätä kirjoittaessa on noin viikko 3. osan MATRIX REVELATIONS ensi-iltaan.

<<< PALUU