JOHDANTO JOHN MIREHIEL THOTHJOHDATUSTA HENKILÖKOHTAISTA TAUSTAA

HARMONIC CONCORDANCE

28.8.1998 John Mirehiel, astrologi, havaitsi ensimmäisenä tulevan hetken suuren astrologisen potentiaalin.

Käyttäen tietokoneohjelmaa, joka näyttää planeettojen asemat astrologisella kartalla, hän löysi huomionarvoisen kuvion marraskuun 2003 alussa. Kun hän seurasi planeettojen liikettä, ne alkoivat asettua ns. Suuren Sekstiilin (tähtitetraedri) muotoon. Tämän kuvion katsotaan olevan hyvin edullinen yksilön astrologisella kartalla, mutta tällä kertaa kysymyksessä oli Äiti Maan itsensä kartta. Tämän ainutlaatuisen hetken avulla voimme valitessamme muuttaa maailman ja itsemme. Hetkeä on alettu kutsua nimellä "Harmonic Concordance", 2003.

Ajankohdan astrologiset yksityiskohdat kuvaavat mahdollisuutta suureen tietoisuuden muutokseen. Vaikka nyt puhutaan nimenomaan länsimaisesta astrologiasta, tätä vuotta (2003) ja päivää (8. tai 9.11. riippuen aikavyöhykkeestä) on odotettu myös muissa yhteyksissä.

Vuoden 2003 muuttuva maailma

Harmonisesta lähentymisestä (Harmonic convergence) vuonna 1987 lähtien Jose Arguelles ja hänen vaimonsa Lloydine ovat kampanjoineet 13-kuisen Kuu-kalenterin puolesta, jotta ihmiskunnan syklit vastaisivat Maapallon luonnollista rytmiä. Heidän mielestään tämä on tarpeellista, jottei vuoden 2012 käännepisteessä tapahdu "seinään törmäämistä". Heidän mukaansa 8.11.2003 on jäljellä tarkalleen yksi galaktisen kierroksen sykli (Maya-kalenterin mukaisesti) ennen ihmiskunnan täydellistä liittymistä Äiti Maan rytmiin. Arvostettu selvännäkijä Silvia Browne kertoo, että hänen oppaidensa mukaan 2003 on todellisuudessa Maya-kalenterin päättymisvuosi - ei 2012.

"Troubled Times" ("hankalat ajat") -sivuilla Internetissä sanotaan, että "tärkeiden tapahtumien" jatkumo, joka on koodattu Suuren pyramidin rakenteeseen, päättyy äkisi vuoden 2003 lopulla. Jopa jotkut kristityt papit väittävät Daavidin ennustusten sijoittavan "lopun ajat" vuoteen 2003.

Tietyt Perulaiset shamaanit ovat kertoneet, että loppusyksystä 2003 tapahtuu jotain merkittävää. Heidän mukaansa tämä aika tuo lopun "viimeiseen puhdistukseen" ("Pachakuti"), ja ajan kudokseen syntyy tuolloin repeämä, jonka kautta siihen valmistautuneet voivat siirtyä valokehoihinsa.

Kirjailija ja "ajan tutkija" Preston Nichols, joka on tutkinut ajan ja tietoisuuden suhdetta magneettikenttiin ja erilaisiin värähtelytaajuuksiin, on huomauttanut, että ns. Philadelphia-kokeessa avattu "aikamadonreikä" sulkeutuu vuonna 2003 (tarkemmin 12.8.2003, suom. huom.).

Starr Fuentes, parantajamestari ja "curandera"-tradition opettaja, kertoo, että hänen oma opettajansa korosti 8.11.2003 -päivämäärän merkitystä jo vuonna 1964.

Näiden väittämien lisäksi monien muiden tunnettujen näkijöiden, mystikoiden, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden näkemykset viittaavat Harmonisen Yhtenäistämisen hetken osuvan monien aikalinjojen keskeiseen risteykseen.

Astrologisia tekijöitä

8.-9.11.2003 koittaa astronominen hetki, jolloin täydellinen kuunpimennys päättää astrologisesti merkittävän Suuren Sekstiilin nimellä tunnetun asetelman. Kuten monet muut etukäteen ilmoitetut henkisesti merkittävät ajankohdat (varsinkin aiemmin mainittu Harmoninen lähentyminen), vuoden 2003 Harmoninen yhtenäistäminen tulee vetämään suuren joukon ihmisiä samanaikaiseen rukoukseen korkeamman henkisen tarkoituksen puolesta. Tässä tapauksessa tämä tarkoitus on Äiti Maan ja sen asukkaiden ylösnousemus.

Olen toiminut astrologina yli 30 vuotta. Kuten kartan löytäjä, minäkin olen löytänyt monia astrologisia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat Yhtenäistämisen ajan kuunpimennyshetkenä. Nämä tekijät yhdessä vahvistavat lupauksen toivosta, ilosta, ykseydestä ja transformaatiosta. En ole tässä asiassa yksin. Astrologit aloittelijoista asiantuntijoihin ovat inspiroituneet ja puhuneet tämän hetken tuomasta valtavasta mahdollisuudesta.

Henkinen merkitys

Monet henkiset perinteet opettavat, että Aika on suuri illuusio; tosiasiassa kaikki aika "tapahtuu" samanaikaisessa NYT-hetkessä. Jos näin on, silloin tämä tulevaisuuden tasapainon, voiman ja rauhan hetki on saavutettavissa juuri nyt. Jos voimme hyväksyä ajatuksen, että täydellinen maailma on olemassa samanaikaisesti meille näkyvän ulkoisen "todellisuuden" kanssa, voimme myös muuttaa tätä ulkoista projektiota. Jos tiedostamme, että ME olemme vastuussa tämän projisoidun maailman ulkomuodosta, voimme alkaa ymmärtämään kuinka rajattomia luovia olentoja olemme. Valitettavasti kautta aikain saamastamme opastuksesta huolimatta meillä on vaikeaa hyväksyä tätä ajattelutapaa.

Suuri este tämän ymmärryksen tiellä on vankkumaton uskomme kiinteään avaruuteen ja suoraviivaiseen ajankulkuun. Jos kuitenkin voit käsittää miltä eläminen ylösnousseena mestarina ylösnousseiden maailmassa saattaisi tuntua, voit koska tahansa löytää reiän ajasta ja tuoda tämän olemassaolon laadun jokapäiväiseen kokemukseesi.

Harmonisen yhtenäistämisen kartta näyttää moniulotteisen pyhän geometrian mandalan, symbolein, jotka ovat merkittäviä useissa eri uskomusjärjestelmissä. Se sisältää mm. 2-ulotteisen esityksen 8-sakaraisesta tähdestä, tähtitetraedristä, jota kutsutaan myös Merkabaksi. Merkaba-meditaation harjoittajat visualisoivat valokehonsa pyörimässä ajan lävitse ja voivat tämän harjoituksen avulla pysytellä täydellisessä nykyhetkessä, samalla oppien työskentelemään uusien aikakäsitysten kanssa.

Tietoinen intentio ja muutos

Seth-materiaalissa, edesmenneen Jane Robertsin kautta puhuva Seth kuvailee aikaa ”toiminnan ulottuvuutena”. Tätä näyttäisi tukevan Princetonin PEAR-instituutin koe, jossa sijoitettiin 32 instrumenttia eri puolille maailmaa tallettamaan muutoksia Maan energiakentässä. 9.11.2001 pari tuntia ennen ensimmäisen lentokoneen iskeytymistä World Trade Centerin torniin, PEAR:in ryhmä ilmoitti, että kentässä esiintyi merkittävä häiriö.

Tämän kokeen inspiroimana suositun "Coast to Coast"-radio-ohjelman juontaja Art Bell yhdessä vieraansa George Nooryn kanssa haastoi kuulijansa harjoitukseen, jolla pyrittäisiin vaikuttamaan kollektiivisen tietoisuuden kenttään. Viimeisessä kokeilussa yleisöä pyydettiin visualisoimaan nopea ratkaisu Washingtonin "Sniper-kriisiin", jotta kukaan ei siinä enää loukkaantuisi. Aamuyön tunteina välittömästi ohjelman jälkeen suoritettiin kaksi ratkaisevaa pidätystä, joiden yhteydessä kukaan ei loukkaantunut.

Tämä tapaus oli vain viimeinen pitkässä sarjassa "yhteensattumia", jotka osoittavat, että Harmonisen Yhtenäistämisen viesti on todellakin kutsu lähteä toimimaan aikadimension kentällä: Meillä on mahdollisuus koska tahansa tavoittaa nämä valtavat voimat.

Kvanttifyysikot puhuvat "nonlokaalisesta" (nonlocal) todellisuudesta, joka määrittelee kaikkea elämää ylläpitävän rakenteellisen "kentän". Tässä todellisuudessa aikaa ja tilaa ei ole olemassa. Tästä näkökulmasta voimme nähdä kaiken olevaisen universaalin täydellisyyden; ja tätä kautta voimme astua Yhtenäistämisen hetken paradoksin läpi jumalalliseen olemassaoloon, juuri nyt.

Henkimaailma vastaa jokaiseen yksittäiseen kutsuun, koska tahansa. Tämä on Daavidin tähden toisiinsa limittyneiden kolmioiden symbolismi. Jos odotat marraskuun kahdeksanteen sen kokeaksesi, saatat hyvinkin menettää tilaisuuden kokonaan!

John Mirehiel

P.S. Patricia Diane Cota-Roblesin näkemyksen mukaan:

Tämän harvinaislaatuisen hetken aikana kosminen "Minä Olen" tulee virtaamaan Maan päälle ennennäkemättömällä jumalallisen tietoisuuden taajuudella ja nostamaan jokaisen miehen, naisen ja lapsen kvanttihypyllä kaiken elämän Ykseyden muistamiseen.

18.7.2002 ilmestyi peltokuvio, joka nimettiin epävirallisesti "Harmonisen Yhtenäistämisen Peltokuvioksi" ("Harmonic Concordance Crop Circle"). Monet kokivat tämän olevan vastaus siihen työhön, jota tapahtumaan liittyen tehtiin.

Kuunpimennyksen aikana 8.11.2003 avaruuteen muodostuu lähes täydellinen Suuri Sekstiili / Daavidin tähti Maa- ja Vesi-merkeissä, mukana kuusi planeettaa, jotka tarjoavat juuri oikeat energiat planetaariselle tietoisuuden nousulle: Aurinko, Kuu, Jupiter, Mars, Saturnus ja Chiron. Hetki tarjoaa meille poikkeuksellisen mahdollisuuden ihmiskunnan ja Äiti Maan kasvuun, samalla tavoin kuin Harmoninen Lähentyminen vuonna 1987.

Suom. Veli Martin

jatka...