JOHDANTO JOHN MIREHIEL THOTHJOHDATUSTA HENKILÖKOHTAISTA TAUSTAA

THOTHILTA KANAVOITUJA OHJEITA

suom. Carita

Marraskuun 8. - 11. 2003 ovat energialtaan todella voimallisia. Ehdotamme, että otatte näiden päivien hyödyn keskittymällä aikomuksiinne. Olette tehneet kovasti töitä kaappienne siivoamiseksi. Millä täytätte ne?

Unelmoikaa. Ajatelkaa mikä liittyy suoraan teidän Korkeimpaan Tarkoitukseen ja Korkeimpaan Parhaaseen. Nähkää itsenne keskellä tuota Daavidin tähteä, tuota kuusikantaista Merkabaa. Nähkää itsenne tuon energian sisällä. Nähkää itsenne tuon voiman keskellä. Pyöräyttäkää tuota energiaa eteen ja taakse sekä sivuittain, kuten olemme teille opettaneet. Pyöräyttäkää aikomuksiinne
tästä keskuksesta.

Ajankohta on enemmän kuin Harmoninen Sopusointu. Se on hyvin monen tason työn tuloksen huipentumaa. Tuo neljän päivän jakso on ryhmittymisen aikaa. Älkää murehtiko mikäli yksi päivä jää vaille huomiotanne. Järjestäkää näiden todella voimallisten päivien aikana itsellenne aikaa keskittymiseen, meditointiin. Astukaa tähden sisään. Tulkaa Daavidin tähdeksi, joka on energiakenttänne, aktivoikaa Merkaba. Olkaa voimassanne.

Energiat heijastavat eritoten maapallonne Jumalaista Suunnitelmaa. Kaikki on ryhmittynyt järjestykseen. On aika juhlia ja iloita. On suurien saavutusten aika. Kaikkia kerrostumia emme voi täysin paljastaa, niiden täydellisyys menisi yli ymmärryksenne. Emme kuitenkaan pidä teitä pimennossa. Ehdotamme vain, että tuo tieto on aivan liian suunnatonta sulateltavaksi.

Tulkoon tunnetuksi, että Korkeammat Tasot juhlivat kun taivaalla olevat merkit symboloivat pitkään odotettua Jumalaisen Suunnitelman toteutumisen ajankohtaa. Se on yhtymisen energiaa, keskittykää siis näihin päiviin päästäksenne Korkeamman Tarkoituksen kanssa taajuudelle ja antakaa asioiden paljastua teille kaikessa upeudessaan. Antakaa Itsenne tulla näkyviin.
Antakaa Itsenne ympäröidä Jumalaisen ja tulla sen ympäröimäksi.

Mitä muuta Daavidin Tähden voima ja symboli on kuin tasojen yhteensulautumista, alemman
ja Ylemmän Minän yhteensulautumista Korkeamman Minän kanssa. Yhtymistä, Taivaallista yhtymistä, yhteyttä kuten kirjaan on kirjoitettu.

Nämä asiat tulevat järjestäytymään. Aikovatko kaikki järjestäytyä noina päivinä? Varmasti eivät. Aiotteko te? Siitä on kyse. Valitkaa. Valitkaa, että tietoisuutenne yhtyy Jumalaiseen Suunnitelmaan. Valitkaa, että tietoisuutenne yhtyy Korkeampaan Minäänne. Teidän on astetuttava voimanne keskelle. Tämä on Korkeamman Tietoisuutenne kutsu tehdä niin. Energiat ovat siellä. Ne ovat siellä jotta käyttäisitte ja ohjaisitte niitä aikomustenne mukaan. Aiotteko sivuuttaa nuo energiat?

Talossanne on monia pistorasioita jotka voitte sivuuttaa tai jotka voitte kytkeä. Voitte sivuuttaa
pistorasioiden toisella puolen olevan sähkön tai voitte ottaa sähkön käyttöönne ja ohjata sitä. Tässä pätee sama periaate. Energiat ovat siellä, jotta voisitte ottaa ne käyttöönne, mutta teidän on tietoisesti kytkeydyttävä mukaan.

Astukaa ulos egoistanne ja sisään voimaanne. Astukaa Merkabanne keskelle. Jos ette tiedä mitä se merkitsee, antakaa Korkeamman Minänne ohjata teitä. Nähkää itsenne astuvan 3-tasoisen 6-sakaraisen tähden sisään ja antakaa sen kertoa merkityksestään. Voitte harjoitella etukäteen, sillä nuo neljä päivää ovat erittäin voimallisia aikomustenne suuntaamiseen tähden keskuksesta egon sijasta.

Egonne aikomukset näkyvät fyysisessä, täyttäen alemmat pyrkimyksenne. Näette siitä esimerkkejä päivittäin ympärillänne. Jokainen ilmaisee itseään matalalta värähtelytasolta joko tiedostamatta tai tietoisesti, muttei Korkeamman Tietoisuuden mukaan. Korkeampaa Tietoisuutta voi ilmentää keskittymällä siihen tietoisesti. Se on voimaa. Se on mestaruutta. Se ei tapahdu itsestään. Teidän on vaadittava sitä. Teidän on myönnettävä se. Se tekee teistä voimallisia.

Jos tulisimme luoksenne ja antaisimme teille esineen sanomalla: 'ottakaa, olette voimallisia olentoja', tekeekö se teistä voimallisia? Seisotteko siinä pitäen kädessänne jotain meiltä saamaanne esinettä sanoen, 'Vau tämä antaa voimaa'. Ei. Teidän on astuttava omaan voimaanne jättämällä egonne. Teidän on noustava mitättömyytenne yläpuolelle. Nouskaa huolienne yläpuolelle. Nouskaa egonne kaikkien kiemuroiden yläpuolelle.

Tämä on Harmoninen Sopusointu, hyvin pyhä ja juhlittava ajankohta. Ottakaa osaa sen päivän riemuun jonka valitsette. Yhtykää kaikkina neljänä päivänä tai yhtenä päivänä. Mutta valmistautukaa nyt. Olkaa valmiita.

Harmonisen Sopusoinnun aikaan liittyy muutakin. On verkkoja, matriiseja ja geometriaa, monta mielelle liian kehittynyttä ja vaikeaa asiaa. Jos vain tietäisitte Jumalaisen Suunnitelman muodot, olisitte häkeltyneitä. Emme halua häkellyttää teitä. Haluamme vain antaa teille sen tiedon minkä voitte mieltää oman ymmärryksenne tasolla. Kerromme teille, että maapallolla on Valonkantajia jotka voivat käyttää tätä tietoa.

Maapallon verkostojen matriisi on kytkettynä. Jokainen Merkaba lähettää säteitä, jotka yhtyvät toisiin Merkaboihin. Kuvitelkaa lähettävänne energiaa kuuden pisteen kautta yhtyen muihin Merkaboihin ympäri maapallon. Voitteko nähdä kuinka vahva matriisi siitä syntyy? Voimallinen. Monet Valonkantajat ankkuroivat energiaansa näihin pisteisiin maapallolla. Ankkuroikaa heidän kanssaan
aikeena nostaa Rauhan ja Rakkauden värähtelyjä. Tehkää näin kyseisten päivien aikana. Teitä on monia tekemässä tätä. Yhtykää Valosisariinne ja -veljiinne maapallon laajuisesti. Keskittäkää kuusi pistettä keskustenne ulkopuolelle joka suuntaan.

Tuntekaa yhteys. Tuntekaa se Valon voima, joka yhtyy Valoon ja oman paikkansa löytävään Tietoisuuteen. Nähkää se upea Valo jonka luotte. Kertokaa muille. Herättäkää heidät muistamaan. Kutsukaa heidät yhtymään Valoon luoden voimamatriiseja ympäri maailman. Ankkureita,
Valonsäteitä pitämässä kaiken koossa heille jotka eivät vielä ymmärrä näitä
asioita. Olette kunnioitettuja omissa verkoston asemissanne."

jatka...