Seitsemän sinetin käärö

(ote kirjasta Puhuvan Puun Lapset, (c) Veli Martin Keitel 2012)

Seitsemän sinetin Sampo

Ilmestyskirjan seitsemän sinetin käärön avaaminen on hyvin merkittävä tapahtuma. Kuvakieli on selvästi näynomaista, symbolien ja arkkityyppien täyttämää, kuin unessa. Sinettien avaaminen tapahtuu III Ilmestyksen (jatkossa III ilm.) luvussa 2 ja Raamatun Ilmestyksen (R ilm.) luvussa 5.

III ilm. 2:3 Ja ensimmäinen enkeli astui esiin, pitäen kädessään kääröä, jonka molemmilla puolilla oli kirjoitusta. Hän sanoi "Puhtaat ovat seitsemän silmää, sillä ne ovat kuin Jumalan seitsemän silmää, lähetetty tuomaan viisautta Maahan".

R ilm. 5:1 Ja näin Hänen, joka istui valtaistuimella, oikeassa kädessä käärön, jonka sisään ja taakse oli kirjoitettu, ja joka oli sinetöity seitsemällä sinetillä. 5:6 Ja minä katsoin, ja katsokaa, keskeltä valtaistuinta ja neljää elävää olentoa, ja keskellä tietäjiä, seisoi Karitsa aivan kuin se olisi teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat kaikkialle Maahan lähetetyt Jumalan seitsemän Henkeä. 7 Sitten Hän tuli ja otti käärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä.

Kreikankielen sana Biblion tarkoittaa kirjaa tai kääröä, ts. sanoen esinettä, joka pitää sisällään informaatiota. III Ilmestyskirjan mukaan käärön esittelee "ensimmäinen enkeli", joka tulee "valosta valtaistuimen oikealta puolelta". Raamatun mukaan se on "valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä". Kumpi on oikea tieto; vai onko sillä väliä, sillä meillähän joka tapauksessa on tässä "oikea" tieto.

Seitsemän sinettiä ovat tietenkin tutun Elämänpuun seitsemän "omenaa". Sineteiksi ne tekee se, että niissä oleva tieto on salattu, sinetöity – kunnes Kristus, tai kristustietoisuuden saavuttava ihminen käsittää salaisuuden (ei niinkään älyllisesti kuin kokemuksellisesti). Mutta samalla nämä seitsemän tiedon osaa jakaantuvat kahteen puoleen, ikuisen elämän tietoon ja kuoleman tietoon, taivaalliseen ja maalliseen tietoon. Näinhän myös kabbalistinen Elämänpuu heijastuu "tuonne puolen" eli "tuonelaan". Ja ”murusia” kertyy 13 tai 14.

Tietenkin tämä Ilmestyskirjan käärö on samalla Sampo! Se on kirjoitettu eli kirjottu kahdelle puolelle, joten siinä on kaksi kirjokantta. Siinä on neljä alempaa ainesosaa vastaten neljää maallista elementtiä ja kolme ylempää "myllyä", jotka alkavat jauhaa kun neljä alempaa osaa ja niihin liittyvät haasteet on käyty läpi.

Neljän ensimmäisen sinetin neljä ratsua vastaavat neljää maallista elementtiä, mutta nyt ihmiskansojen tasolla. Ajassa kuljetaan neljän, mutta myös seitsemän, ajanjakson läpi (kolme viimeistä ajanjaksoa vievät ihmisen tutkimaan elämän ei-maallisia puolia).

Ratsu oli entisinä aikoina parhaiten tunnettu ihmisen kulkuneuvoista (ennen koneiden aikaa). Symbolisesti nelijalkainen ratsu on tässä neljän elementin voima ihmisen hallinnassa ja ohjauksessa. Ratsu voi kuitenkin olla mikä hyvänsä muukin kuin hevonen.


Tässä kuvassa "seitsemän sinetin Elämänpuuhun" merkitty Egyptin 9 jumalan järjestelmä (Enneadi) ja vastaavat jumalat Kalevalassa. Keskimmäinen "sinetti" (sydän) on jakautunut kolmeksi, siksi osia on 7 sijasta 9.

Elämänpuu maailman kartalla

Vanhat kansat puhuvat maailman neljästä nurkasta. Nämä neljä nurkkaa tarkoittavat neljää ilmansuuntaa ja niitä vastaavia elementtejä. Elementtien ja ilmansuuntien välinen vastaavuus vaihtelee eri kulttuureissa, mikä on ymmärrettävää, koska maailman eri kolkista katsottuna tietyt paikat ovat eri suunnissa. Toisaalta maailman eri alueisiin liittyvät arkkityyppiset energiat ja luonteet vaihtelevat ajan kuluessa.

On ilmeistä että Mesopotamian alueen varhaiskulttuureista lähtien maailmankartan keskusakseli (Sammas-pylväs) on kulkenut Euroopan ja Afrikan poikki. Tämän pystyakselin varrella tai sen lähituntumassa samalla aikavyöhykkeellä sijaitsevat Egypti, Kreikka, Israel, Turkki - ja Suomi. Hieman linjalta itään sijaitsevat entisen Sumerin ja Babylonin alueet (nykyinen Irak) ja hieman lännessä päin löytyvät Rooma ja Saksa.

Kun katsotaan varhaisimpien kulttuurien sijaintia pystyakselilla, näemme että Egypti, Mesopotamia, Kreikka ja Rooma sijaitsevat kaikki Välimeren rannikolla. Näin ollen on luontevaa sijoittaa "maailman napa" Välimeren itäiselle puolelle. Välimerin alueen kansainvälinen nimitys on Mediterra, joka tarkoittaa "keskellä Maata". On kuitenkin huomattava, että ennen Mesopotamian kulttuureita vastaava keskipiste on sijainnut muualla - todennäköisesti Keski-Aasiassa.

Maailmanlaajuisen Elämänpuun katkeaminen Long countin viidentuhannen vuoden jaksolla ilmenee maailman jakautumisena sosialistiseen itään ja kapitalistiseen länteen, toisaalta myös vauraaseen pohjoiseen ja köyhään etelään. Vaakasuunnassa vedenjakaja kulkee Euroopan keskellä, pystysuunnassa Välimeren korkeudella, niin että esim. Meksiko Amerikassa ja Kiina Aasiassa sijoittuvat enimmäkseen köyhään etelään. Kiinan vaurastuminen 2000-luvun alussa kertoo painopisteiden muuttumisesta. Itä-länsi -suunnassa voidaan puhua myös henkisestä idästä ja materialistisesta lännestä. Myös tämä jako on selvästi tasoittunut, kun lännessä henkisten asioiden harrastaminen on valtavasti lisääntynyt 1900-luvun lopulta lähtien ja toisaalta Aasiassa ollaan yhä kapitalistisempia. Nämä ilmiöt kertovat suuren syklin vaihtumisesta jo vuosituhannen vaihteen kieppeillä (siis selvästi ennen vuotta 2012).

Ilmestyskirjan perusteella maailman neljä nurkkaa ovat valkoinen Eurooppa, punainen Amerikka, musta Afrikka ja keltainen Aasia. Koko seitsemän sinetin historia, joka ilmestyskirjassa on kerrottu valkoisen miehen näkökulmasta, on sodan ja taistelun historiaa. Sotiminen itsessään edustaa tulielementtiä, niinpä tämä osa historiaa on kokonaisuudessaan tulen aikaa ja valkoinen mies on toteuttanut mainittuna aikana nimenomaan omaa tulisuuttaan. Jokainen pitkä aikakausi kuitenkin jakautuu fraktaaligeometrian mukaisesti lyhempiin jaksoihin ja näistä taas kukin edustaa yhtä seitsemästä arkkityypistä (sinetistä). On tärkeää panna merkille, että ajanjaksojen seuratessa toisiaan, teemat eivät niinkään seuraa toisiaan ketjussa vaan kasautuvat pyramidiksi toistensa päälle. Eli vesien valloituksen aikana myös maan valloitus jatkuu, ja nämä molemmat taas jatkuvat seuraavassa vaiheessa. Samalla tulinen sotaisuus on koko ajan läsnä.

Sotiessaan ympäri maailmaa valkoinen kansa vie sodan ja tulen neljän elementin kautta: Ensimmäisenä vallataan pohjoiset maat, sitten läntiset maat ja meret; seuraavaksi eteläiset maat, meret ja tulet ja lopulta itäiset maat, meret, tulet ja ilmat. Tämän jälkeen kolme viimeistä sinettiä vievät sotaan aineettomassa avaruudessa, kun vallataan edellisten lisäksi informaatio-, media- ja tietoisuuskentät. Seitsemännen sinetin aikana soditaan siten kaikissa elementeissä samanaikaisesti.


Seitsemän maljaa

III Ilmestyksessä kerrotaan seitsemästä maljasta, jotka tarkoittavat maailman luomisessa käytettyä seitsemää arkkityyppistä energiaa. Näistä arkkityypeistä koituvat ”vitsaukset” ovat seurausta siitä, kun ihminen koskettaa maljoja – toisin sanoen ihminen omalla valinnallaan muuttaa näiden energioiden vaikutuksen tuhoavaksi!

1. Ruokomalja maa juurichakra: luonnon antimet.
2. Puumalja vesi sakraalichakra: metsät, pilvet ja sateet
3. Rautamalja tuli solar plexus: maallisen työn välineet
4. Kuparimalja ilma sydänchakra: kulkuvälineet
5. Hopeamalja mentaalinen 3. silmä: aistit
6. Kultamalja astraalinen kurkkuchakra: rikkaudet
7. Kristallimalja henkinen kruunuchakra: kauneus, totuus

Seitsemän vitsausta

Sinettien avaamien energioiden kasautuessa päällekkäin, myös vitsaukset kasautuvat, joten seitsemännen sinetin aikana kaikki seitsemän elementtiä vaikuttavat yhtä aikaa. Ja näin ollen viimeisessä sodassa, Harmageddonissa, koetaan kaikki seitsemän vitsausta. Tällä kertaa ne kaikki toteutuvat hyvin intensiivisesti muutamien vuosien sisällä.

Kalevalassa Ilmarinen toteaa Sammon valmistuneen neljän ensimmäisen aineksen takomisen jälkeen. Tämän jälkeen sen päälle asetetaan kolme myllyä jauhamaan kolmea viimeistä ainesta. Ilmestyskirjan kolme viimeistä sinettiä voidaan ajoittaa kiihtyvän evoluution aikataulun mukaisesti toisiaan seuraaviksi jaksoiksi, mutta ne sijoittuvat kaikki 20 vuoden sisään (1985-2004).

Myöskin Kalevalasta kolmeen viimeiseen sinettiin liittyvät tapahtumat löytyvät, lähinnä Sammon noutamisen yhteydestä. Viimeisen sinetin Harmageddon-sotaa vastaa Louhen nostattamien vitsausten sarja ja hyökkäys Sampoa kuljettavan veneen kimppuun.

Raamatun Ilmestyksessä vitsaukset on lueteltu peräkkäin luvussa 8 mutta niitä toistetaan hieman sekavasti useassa muussa kohdassa. Käymme läpi nämä seitsemän vitsausta perustuen sekä Raamattuun että III ilmestykseen.

Raamatussa numerointi on ilmeisesti jonkin verran sekoittunut kolmannen ja neljännen vitsauksen kohdalla. Luotamme enemmän III Ilmestyksen esittämään järjestykseen.