Lemminkäisen rautainen sauva ja Uusi Maa

(ote kirjasta Puhuvan Puun Lapset, (c) Veli Martin Keitel 2012)

R ilm. 12:5 Hän (Gaia) synnytti poikalapsen, joka tulisi hallitsemaan kaikkia kansoja rautaisella sauvalla. Ja hänen Lapsensa nostettiin Jumalan ja Hänen valtaistuimensa luo.

Poikalapsi tarkoittaa kristustietoisuutta, joka on asettumassa koko ihmiskunnan (”kaikki kansat”) uudeksi tietoisuuden tasoksi. Tätä kautta ihminen palauttaa yhteytensä korkeampaan todellisuuteen, josta hän on peräisin.

"Rautainen sauva" on Elämänpuun runko, joka on jälleen saatettu eheäksi – tai Arthurin miekka, joka on nostettu kivestä. Ihmisen energiakehossa tämä runko on kehon läpi pystysuunnassa kulkeva kundaliinienergian kanava joka sydämen tasapainottamisen kautta vahvistuu ja asettuu lujan itsetunnon ja sisäisen selkeyden tukipilariksi.

Lemminkäinen esittelee itseään Kyllikille tällaisen rautaisen sauvan haltijana:

”Jos en oo su'ulta suuri enkä korkea ko'ilta, on mulla tulinen miekka, säkenevä säilärauta. Se onpi sukua suurta, laajoa lajipereä: onp' on Hiiessä hiottu, jumaloissa kirkastettu. Sillä suurennan sukuni, laajennan lajini kaiken, miekalla tuliterällä, säilällä säkenevällä.”

”Hiiessä hiottu” ja ”jumaloissa kirkastettu” tarkoittaa, että kyseinen miekka hallitsee maailmaa alimmasta manalasta korkeimpaan taivaaseen. Sen käyttäjä saa kokea molemmat ääripäät ja oppia tuntemaan ihmisen elämän kaikki puolet. Tällä miekalla Lemminkäinen / Kristus ”suurentaa sukunsa” eli hallitsee kaikkia kansoja, kuten Ilmestyksen poikalapsi rautaisella sauvallaan.

12:6 Sitten nainen piiloutui erämaahan, jossa oli Jumalan hänelle valmistama sija, jossa häntä ruokittaisiin 1260 päivää (42 kk, 3,5 v).

Kun tämä poikalapsi on turvassa, Gaia kätkeytyy "erämaahan", niin ettei häntä (uutta maapallon henkeä) vielä havaittaisi. Täällä häntä pidettäisiin elossa, osana jumalallista suunnitelmaa ("Jumalan valmistama sija"). Mikä on tämä ”erämaa”? Katsotaan, mitä Kalevala kertoo Lemminkäisen äidin piilopaikasta:

Pakeni palasen maata salon synkimmän sisähän, korven kolkan kainalohon. Näkevi salaisen saunan, piilopirtin pikkaraisen kahen kallion lomassa, kolmen kuusen kulman alla – siellä ehtoisen emonsa, tuon on valtavanhempansa.

Tämä kahden kallion lomassa, synkimmän salon sisässä oleva paikka on mielestäni ihmisen sisäinen tietoisuus, sydäntietoisuus. Gaian asettaminen tähän tilaan tarkoittaa, että Äiti Maan uudistunut keho siirtyy korkeammalle värähtelytasolle, jossa se odottaa ihmisiä saapuvaksi luokseen sitä mukaa kun he käyvät läpi oman tietoisuudenmuutoksensa. Myös Johannes kannettiin ”hengessä erämaahan” eli vietiin katsomaan asioita sisäisellä tasolla.

12:7 Ja sota syttyi taivaassa: Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme taisteli omien enkeleidensä kanssa, 8 mutta he eivät voittaneet, eikä taivaassa ollut enää heille sijaa.

Kun nyt kristustietoisuus on "ankkuroitu" taivaaseen, siellä Mikael (kristustietoisuuden ilmentymä arkkienkelitasolla) kykenee voittamaan lohikäärmeen voimat. Tämän seurauksena...

12:9 Ja niin mahtava lohikäärme lähetettiin pois, vanhojen aikojen käärme, jota Paholaiseksi ja Saatanaksi kutsuttiin, joka petti koko maailmaa; hänet lähetettiin Maahan ja hänen enkelinsä lähetettiin hänen kanssaan. 10 Silloin kuulin kovan äänen taivaassa sanovan “Nyt Jumalamme pelastuksen, voiman ja valtakunnan aika on tullut, sillä veljiemme syyllistäjä, se joka syytti heitä Jumalan edessä päivät ja yöt, on heitetty alas.“

III Ilm. 1:4 Sillä peto tullaan lyömään ja hänen merkkinsä laskeutuu alas Karitsan kanssa.

R Ilm. 12:12 “Siis iloitkaa, oi taivaat, ja te jotka niissä asuvat! Koettelemuksia maan ja meren asukkaille! Sillä paholainen on tullut alas luoksenne suurella raivolla, sillä hän tietää että hänellä on vain vähän aikaa.“

Lohikäärme laskeutuu siis fyysiselle tasolle, samoin kuin sitä seuraavat "enkelit" (sielut, olennot). On selvää, että täällä fyysisellä tasolla esiintyy väkivaltaisia ilmiöitä, kun Lohikäärme asettuu Gaiaa vastaan. Tämä on valon ja pimeän välisen taistelun loppunäytös, jota olemme päässeet seuraamaan aitiopaikalta näinä vuosina!

R Ilm. 12:13 Nyt kun lohikäärme huomasi, että hänet oli lähetetty alas Maahan, hän alkoi etsiä naista, joka synnytti poikalapsen. 14 Mutta naiselle annettiin kaksi suuren kotkan siipeä, jotta hän voisi lentää erämaahan omaan sijaansa, jossa häntä ravittaisiin aikana, aikoina ja puolikkaana aikana käärmeen poissa ollessa.

III Ilm. 3:15 Ja hän tuntee jokaisen olennon ja nousee jokaiselle vuorelle. Hän ratsastaa tasankojen halki ja merten syvyyksiin. Kaikki tulevat tuntemaan hänet, sillä hän on luomisen äiti.

Ja Kalevalassa:
”Muistan maata pikkuruisen, tieän paikkoa palasen, syömätöintä, lyömätöintä, miekan miehen käymätöintä... Siellä piile vuosi, toinen, käy kotihin kolmannella tutuille ison tuville, vanhempasi valkamoille!” (runo 28)

Gaia kattaa koko luomakunnan, merten syvyyksistä tasangoille ja vuorten huipuille asti. "Kaikki tulevat tuntemaan hänet" sitten, kun häntä on ensin pidetty piilossa lohikäärmeeltä siirtymävaiheen aikana. "Ravitseminen" tarkoittaa elossa pitämistä; "ruokkijoina" ovat ilmeisesti kristustietoisuutta edustavat sielut, mutta mahdollisesti myös maan päällä fyysisessä kehossa olevat ihmiset, jotka tiedostavat mitä on tapahtumassa ja työskentelevät uuden kollektiivisen tietoisuuden hyväksi.

Aasian tsunami 2004

R Ilm 16:17 Sitten seitsemäs enkeli kaatoi maljansa ilmaan, ja kova ääni tuli taivaan temppelistä, valtaistuimelta, sanoen ”Se on tehty!” 18 Ja tuli kovaa meteliä ja ukkosta ja salamointia; ja tuli suuri maanjäristys, sellainen jollaista ei ollut aikaisemmin nähty sinä aikana, kun Maassa oli ollut ihmisiä.

III ilm. 2:22 ...Seitsemäs enkeli otti viimeisen käärön, täytti sen alttarin tulella ja heitti sen Maahan, mitä seurasi ukkosen jyrähdyksiä, jyrinää, salaman välähdyksiä ja maanjäristys.

R ilm. 8:5 Sitten enkeli otti kupin, täytti sen tulella alttarilta, ja heitti sen Maahan. Ja seurasi hälyä, ukkosta, salamointia ja maanjäristys.

Seitsemäs sinetti ja sitä myötä ”Jumalan suuri suunnitelma” päättyy Johanneksen näyssä valtaisaan maanjäristykseen Armageddonin sodan alettua. Oletetaan, että kyseessä on konkreettinen maanjäristys: Mikäli Armageddonin sota on v. 2003 alkanut Irakin sota, maanjäristyksen pitäisi seurata pian sen jälkeen.

Intian valtameren maanjäristys tapaninpäivänä eli 26.12. vuonna 2004 aiheutui mannerlaatan siirtymästä meren pohjassa. Se laukaisi tuhoisien tsunamien sarjan Intian valtameren rannikkoalueille tappaen yli 230 000 ihmistä 14 maassa. Se oli yksi tuhoisimpia luonnonkatastrofeja kirjoitetun historian aikana. 9.1-9.3 Richterin voimakkuudella se oli kolmanneksi voimakkain mitattu maanjäristys ja kestoltaan pisin koskaan mitattu, 8-10 minuuttia. Se sai koko planeetan värähtelemään 1 cm amplitudilla ja laukaisi pienempiä maanjäristyksiä jopa Alaskassa asti. Ihmisten ja valtioiden kokemat suuret kärsimykset herättivät maailmanlaajuisen humanitäärisen reaktion, jonka seurauksena yhteensä yli 14 miljardia USA:n dollaria annettiin humanitäärisenä apuna. (Lähde: Wikipedia)

On aivan perusteltua sanoa, että Aasian maanjäristys oli sellainen jollaista ei ollut aikaisemmin nähty sinä aikana, kun Maassa oli ollut ihmisiä, kuten Ilmestyskirjassa todetaan. Muistamme katastrofin kuitenkin enemmän tsunamista kuin järistyksestä. Ilmestyksessä ei mainita tällaista ”vesivahinkoa” aivan samassa kohtaa, mutta luvussa 12 lohikäärme sylkee tulvan Maan äidin perään aivan viimeiseksi, sen jälkeen kun nainen on jo mennyt piilopaikkaansa:

12:15 Niinpä käärme sylki vettä kuin tulvan suustaan naisen perään, jotta hän saisi naisen kulkeutumaan tulvan mukana pois. 16 Mutta Maa auttoi naista, ja maa avasi suunsa ja nielaisi tulvan, jonka lohikäärme sylkäisi suustaan. 17 Ja lohikäärme oli vihainen naiselle ja lähti sotaan hänen jäljellä olevia perillisiään vastaan, heidän jotka seurasivat Jumalan määräyksiä.

”Nainen” on uusiutunut Äiti Maa, joka III ilmestyksessä kuvataan Gaiaksi. Tätä naista auttava ”toinen maa” on vanha Maa, joka nielee tulvan niin ettei se vahingoita uutta Maata. Kun lohikäärme huomaa, että se ei pääse käsiksi korkeamman värähtelytason Maahan, se voi ainoastaan yrittää tuhota ne vanhaan Maahan jääneet ihmiset, jotka ovat uuden Gaian ”perillisiä” (seuraavat Jumalan määräyksiä), mutta eivät vielä ole sinne siirtyneet.