Etusivu      Uutiset      Koulutukset ja palvelut       Kuva & Media       Mystiikka       Minä Veli Martin

 


ILMESTYSKIRJA

JA "TOINEN TULEMINEN"

Kirjoitan ja luennoin Johanneksen ilmestyksestä (paremmin tunnettu nimityksellä Ilmestyskirja) ja sen merkityksestä nykymaailmalle. Kirja täydentyy ns. Kolmannella Ilmestyskirjalla, joka on vastaanotettu henkimaailmasta suoraan tietokoneelle. Tällä sivulla se on ensimmäistä kertaa saatavilla suomenkielisenä.

Lataa Originaali juutalainen versio Ilmestyskirjasta + III Ilmestyskirja
(juutalaisen tekstin rekonstruktio Bernard D. Muller, suom. Martin Keitel
III Ilmestyskirja: Wholistic world vision, suom. Martin Keitel):

Windows Excel - muodossa (260 Kt)
PDF - dokumenttina (190 Kt)

Juutalaisesta versiosta on muutettu osia, jotka on ilmeisesti lisätty tekstiin jälkikäteen, korostamaan kristillistä tulkintaa. Versio on kuitenkin sisällöltään lähes identtinen virallisen raamatullisen version kanssa.

III Ilmestyskirja on henkimaailmasta suoraan tietokoneelle lähetetty Ilmestyskirjan osa, joka aikoinaan jätettiin Raamatusta pois. Juutalainen IK sisältää viittaukset vastaaviin jakeisiin III IK:ssa.

Tulkintani Ilmestyksestä sisältyy vuonna 2012 julkaistuun kirjaan Puhuvan Puun Lapset. Siinä rinnastan Ilmestyksen vahvasti Suomen Kalevalaan. Tältä sivulta lukea joitakin kappaleita kirjasta:

Lisäksi voit tutustua näytteisiin kirjan esittelysivuilla

Näen, että Ilmestyskirja käsittelee mm. 2000-luvun alun tapahtumia. Siinä käydään läpi aikamme suuria ilmiöitä ja uutisia:

  • Syyskuun 11. päivän terrori-isku v. 2001
  • Irakin sota
  • Moderni sotateknologia, mukaanlukien ydinpommi
  • Ilmaston lämpeneminen
  • Sähköinen media ja Internet

Kyse ei ole pelottelusta, vaan tarkoitus on saada meidät ymmärtämään,
miksi maailmasta on tullut tällainen ja miten se voi muuttua paremmaksi.

Kirjan tärkein viesti koskee suurta tietoisuudenmuutosta, joka on käynnissä tänä aikana jota nyt elämme. Tästä muutoksesta voidaan käyttää nimitystä "Kristuksen toinen tuleminen". Kristus-tietoisuus on heräämässä ihmisten sydämessä, toinen tuleminen tapahtuu kollektiivisesti koko Maapallolla seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Maya-kalenterin päättyminen joulukuussa 2012 on merkittävä käännekohta tässä kehityksessä.

"Kristus"-sana pitää irroittaa kaikista uskonnoista:

Kristus-tietoisuus =
Kaikkiallinen rakkaus,
Täydellinen hyväksyminen,
Täydellinen anteeksianto,
Täydellinen suvaitsevaisuus

Kristus-tietoisuuden omaksuneet ihmiset rakentavat Uuden Jerusalemin tai ns. "Kultaisen kaupungin", joka tarkoittaa uutta maailmaa, jossa ei ole enää sotaa eikä eriarvoisuutta, ei sairautta eikä köyhyyttä. Uskontoja ja poliittisia järjestelmiä ei tarvita. Tämä maailma muuttuu todellisuudeksi vähän kerrallaan, se kasvaa ihmisten sydämissä.
Muutos ei edellytä kuulumista tai kuulumattomuutta mihinkään uskontoon.

Muutosta edessä on suuria haasteita, jotka on kuvattu Ilmestyskirjassa. Onneksi suuri osa niistä on jo ohitettu. Pahin este Kristus-tietoisuuden esiintulolle on "Ilmestyskirjan peto", kapitalistinen maailmanhallitus joka monikansallisten suuryhtiöiden kautta manipuloi maailman ihmisiä elämään vääristyneen raha-keskeisen arvomaailman mukaisesti. Sen tärkeimpänä työkaluna on sähköinen media, tänä päivänä erityisesti maailmanlaajuinen tietoverkko WWW, joka hepreankielen merkeiksi muunnettuna muuttuu numerosarjaksi
6-6-6
(hepreankielen kirjoitusmerkit ovat samanaikaisesti numeroita ja kirjaimia).

Jäljellä olevista koettelemuksista tärkein on kapitalistisen järjestelmän romahtaminen, joka parhaillaan on menossa. Se on erityisen raskas ihmisille, joiden elämänarvot ovat vahvasti rahaan sidottuja. Kapitalismin ja markkinatalouden kriisi pakottaa ihmiset siirtymään kohti yhteisöllistä ja omavaraista elämäntapaa. Paikallis- ja vaihdantatalous korvaa globaalin pankkijärjestelmän

Muutoksen hätkähdyttävin piirre on fyysisen ja astraalimaailman yhtyminen, ts. Taivaan laskeutuminen Maan päälle. Astraalitasolla ajatuksemme toteutuvat välittömästi ympäristössämme. Lähestyessämme tuota tasoa, huomamme kuinka viive ajatustemme ja fyysisen todellisuuden tapahtumien välillä lyhenee. Huomaamme olevamme oman maailmamme ja kokemuksemme luojia. Tätä ilmiötä käsittelevät mm. elokuvat "What the bleep do we know" ja "The Secret".

Veli Martin Keitel, 2012