etusivu esittely näytteet tilaus Väinämöisen Puhuva Puu Veli Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ääni, kieli, geometria, numerot, elementit, horoskoopit...

Väinämöisen Puhuva Puu

329 sivua

Tämä kirja selittää maailman.

Vai voiko maailmaa selittää? Maailman rakennetta voidaan katsoa monelta kantilta: Ykseys, Jing ja Jang, Pyhä kolminaisuus, Neljä elementtiä, Seitsemän arkkityyppiä, 12 horoskooppimerkkiä...

On olemassa järjestelmä, joka niputtaa nämä kaikki yhteen. Yleensä se tunnetaan nimellä Elämänpuu. Sen kautta voidaan jäsentää maailman ilmiöitä tässä hetkessä, mutta myös ymmärtää historian syklejä.

Muinaisten egyptiläisten mukaan ihmisellä on henki Ba ja ruumis Ka. Useissa kielissä B ja V ovat yksi ja sama kirjain, niinpä Kalevala voidaan kirjoittaa "Ka-le-Ba-la". Se on siis paikka, jossa Ka ja Ba yhdistetään, lyhyemmin sanottuna Ka-Ba-La, Kabbala...

Lähdet mukaan huikealle matkalle, seuraamaan ihmiskunnan suurinta tarinaa - luomiskertomusta. Kabbalaa, Kalevalaa ja suomenkieltä ei ole ennen katsottu tällä tavalla. Ihmiskunnan kohtalon hetket ovat käsillä, kun jumalallinen suunnitelma huipentuu... Voiko se tapahtua jo Maya-kalenterin päättyessä 2012?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Paradigman muutos" käy läpi materialistista maailmaa ja tarkastelee kriittisesti länsimaista, tieteellistä maailmankuvaa. Se tutkailee myös maailmassa tapahtuvia kiihtyviä muutoksia ja esittää, että näillä kaikilla on tarkoitus. Vaihtoehdoksi empiiriselle tieteelle esittelen myyttisen ajattelutavan, joka pohjautuu muinaisten kansojen viisauteen. Mytologiat pohjautuvat symboliseen, arkkityyppiseen maailmankuvaan, jossa luonnonilmiöt nähdään jumalallisten voimien maallisina ilmentyminä.

"Uusipuu: Tammi" esittelee luomisen askeleet, seuraten tarkasti Kabbalaa ja heprean aakkosia, ja sitä kautta Elämänpuun eli Kalevalan Ison Tammen kasvamista. Kalevalan ja Kabbalan lisäksi Elämänpuun rakennetta katsotaan sumerilais-babylonialaisen, egyptiläisen ja pohjoismaalaisen mytologian valossa. Mutta merkittävimmässä roolissa on kieli: Tuon esille, kuinka hämmästyttävästi heprean, sumerin, muinaisegyptin ja suomen sanasto ilmentää alkuperäistä luomisen kieltä. Tulet myös vakuuttumaan siitä, että suomen ja sumerin samankaltaisuus todistavat kulttuuriemme yhteisestä alkuperästä! Matkan varrella tulevat vastaan myös geometriset muodot, joiden kautta 3-ulotteinen universumimme pikku hiljaa rakentuu... Ja miten se on johtamassa vastakohtien yhdistymiseen ja uuteen tietoisuuteen, juuri tässä ajassa jota nyt elämme.

Kirjan toinen osa on nimeltään Puhuvan Puun Lapset.