Suurin osa ihmisistä kaipaa konkreettisia todisteita, ennen kuin uskoo erikoisten ilmiöiden todellisuuteen. Tämä on täysin ymmärrettävää maailmassa, jossa meitä opetetaan uskomaan vain siihen mitä voidaan mitata fyysisillä mittalaitteilla valvotuissa oloissa. Peltokuvio-ilmiön todellisuus ei sinänsä ole riippuvainen fyysisistä todisteista, mutta sellaisten olemassaolo lisää ilmiön viehätysvoimaa ja painoarvoa. Se, että jostakin tietystä kuviosta ei löydy mitään ihmistekijän poissulkevaa todistetta, ei tee kuviosta vähemmän todellista. Emme saa ajatella niin, että jokainen kuvio joka VOISI olla ihmisten tekemä (fyysisten todisteiden valossa), myös automaattisesti on sitä.

Sen sijaan voimme kyllä ajatella niin, että kuvio joka EI VOI olla ihmisten tekemä (ainakaan tallomalla), ei myöskään sitä ole. Yhtä lailla järkevää on ajatella, että kuvio on tehty tallomalla, silloin jos se selvästi siltä näyttää. Tosin tässä tapauksessa kuvio on arvioitava pian sen ilmestymisen jälkeen, ennen kuin siinä vierailevat uteliaat tallovat sen.

Luettelen seuraavassa selkeitä yksittäisiä fyysisiä ja muitakin todisteita, jotka puhuvat ei-ihmistekoisen ilmiön puolesta - tai ainakin sen puolesta, että kysymyksessä on muitakin tekijöitä.

takaisin - - alkuun - - seuraava