Tervetuloa FCCI:n sivuille!

Avasin sivuni yleisölle maaliskuussa 1997. Alkuperäinen tarkoitukseni oli pääasiassa välittää suomalaiselle yleisölle tietoa ilmiöstä, josta ei ollut juuri lainkaan suomenkielistä tietoa saatavilla - ei sen enempää netissä kuin muuallakaan. Kävijäni olivat kuitenkin alusta asti voittopuoleisesti ulkomaalaisia, joten keskityin pian vain englanninkielisten sivujen päivittämiseen. Vuonna 1999 poistin, joidenkin pettymykseksi, suomenkieliset sivut vanhentuneina kokonaan.

Nyt, vuonna 2005, asiat ovat toisin kuin aloittaessani. Käytyäni Englannissa seitsemänä perättäisenä kesänä, vierailtuani reippaasti yli 50 peltokuviossa, oltuani yhteydessä useisiin ilmiön tutkijoihin, voin tarjota paljon omaa materiaalia sekä omia johtopäätöksiäni.

Niinpä myöskään perustietosivuni eivät vain luonnehdi tasapuolisesti kaikkia mahdollisia maailmalla liikkuvia ajatuksia ja lähestymistapoja, vaan painottuvat välittämään erityisesti niitä tosiasioita, jotka näiden vuosien aikana ovat minulle selkiintyneet. En toki väitä (eikä kukaan voi väittää) ymmärtäväni koko ilmiötä sen kaikessa laajuudessa; vastaukset avaavat usein lukuisia uusia kysymyksiä, joten opittavaa ja tutkittavaa kyllä riittää.

Toisaalta monet tämän ilmiön herättämistä kysymyksistä koskevat huomattavasti laajempaa aluetta kuin pelkästään peltokuvioita. Peltokuvioiden ymmärtäminen edellyttääkin maailmankuvaa, joka on hyvinkin voimakkaasti toisenlainen kuin se, jota länsimaalaisissa kouluissa ja tiedotusvälineissä opetetaan. Esimerkiksi kysymyksiin "kuka tekee kuvioita" tai "millä tavoin kuviot tehdään" ei voida vastata selkeästi ennen kuin kysyjä on valmis kyseenalaistamaan tämän vanhan maailmankuvan. Tosin koko historiaamme tarkasteltaessa itse asiassa tämä monen länsimaalaisenkin jo virheelliseksi toteama maailmankuva on UUSI.

Kaiken peltokuvioista tähän päivään mennessä saadun tiedon perusteella voidaan unohtaa sellaiset kysymykset kuin "ovatko ne kaikki ihmisten tallomia", tai "ovatko ne kaikki lentävien lautasten laskeutumisjälkiä". Peltokuviotutkijan näkökulmasta nämä kysymykset kuuluvat historiaan, ja tutkijan (olkoonpa sitten akateeminen tai harrastaja) vastaus näihin tarkoin rajattuihin kysymyksiin on selkeä "ei". Koko peltokuvioilmiölle ei kuitenkaan ole mitään yksittäistä yksiselitteistä vastausta. Aivan yhtä varmasti kuin voidaan sanoa, että esim. osa kuvioista on ihmisten tallomia, voidaan sanoa, että osa ei ole.

Toisin kuin skeptikot väittävät, sekä ihmistekoisuudesta että ei-ihmistekoisuudesta on oltava todisteet. Näin ei olisi silloin, jos voitaisiin pitää mahdollisena sitä, että kaikki kuviot ovat ihmistekoisia. Skeptikot eivät kuitenkaan yleensä ole käyneet peltokuvioissa, saatikka perehtyneet tutkimusmateriaaliin. Tämä materiaali osoittaa kiistattomasti, että on olemassa kuvioita joita ei ole voitu toteuttaa ihmisvoimin, ainakaan käyttäen fyysisiä työkaluja (tätä materiaalia pyrin valottamaan nettisivuillani sekä videodokumenteissani "Crop Circles - tietoisuuden kuviot" ja "Madonreikiä pellossa"). Tällöin lähtökohdaksi on otettava, että on olemassa todellinen, fyysisen ihmisen ulkopuolinen voima, joka tekee osan kuvioista. Saman tien jokaisen kuvion kohdalla on hyväksyttävä, että se voi olla tämän ulkopuolisen voiman tuottama, jopa siinäkin tapauksessa että kuvio on hyvin yksinkertainen.

Mikä sitten on tämä ulkopuolinen voima - tai voimat, ja mistä ne ovat peräisin, miksi ne ovat täällä? Näihinkin kysymyksiin on vastauksia tarjolla, tosin niiden hyväksyminen edellyttää edelleenkin tavanomaista avoimempaa maailmankuvaa. Ja mikä vaikeinta länsimaiseen tieteelliseen (=fysikaalis-tieteelliseen) ajattelutapaan juurtuneille, näiden vastausten oikeellisuus ei voi löytyä fyysisistä todisteista vaan henkisistä tai älyllisistä - eli lopulta ihmisen itsensä sisältä.

Niinpä minäkin voin ainoastaan tarjota fyysisiä todisteita siitä, että kysymyksessä on aito ilmiö, ei pelkkä huijaus tai maisemataide. Kuitenkin myös kuvioiden alkuperälle ja tarkoitukselle voin tarjota useita perusteita - lukijan tehtäväksi ja vapaudeksi jää päätellä näiden oikeellisuus. Enkä toki millään tavoin pahastu siitä, jos lukija päättää olla uskomatta. On jopa parempi olla uskomatta kuin uskoa sokeasti vain siksi, että joku jotain väittää!

Tervetuloa Evoluutioon!

Veli Martin, 2005takaisin - - alkuun - - seuraava