email Martin Keitel

PELTOKUVIO SUOMUSJÄRVELLÄ
Tonttulan yhteisön heinäpellolla, löydetty 15.6.2006


Paalun avulla kuvatusta valokuvasta venytetty kuva

Olin Fuldassa, Saksassa, kun sain Jouni Piekkarilta viestin peltokuviosta Suomessa. Se löydettiin 15.6. heinäpellosta, joka kuuluu pienelle Tonttulan yhteisölle Suomusjärvellä, noin tunnin matkan päässä Helsingistä länteen. Tämä on samaa seutua, jossa useimmat peltokuviot ovat Suomessa löytyneet, varhaisen esihistoriallisen asutuksen aluetta.

Kuvio on hämmästyttävän monimutkainen geometrialtaan ja lakoontumistavaltaan, ottaen huomioon sen pienen koon ja sijainnin heinäpellossa. Hajanaisesti kasvava monista kasvilajeista muodostuva rikkaruohopelto ei tarjoa mahdollisuutta samanlaiseen tarkkuuteen kuin säännönmukaisesti viljellyt lujasti pystyssä seisovat viljankorret.

Ympyröiden kierteiden keskipisteet olivat selvästi sivussa niiden matemaattisista keskipisteistä. Ne olivat miellyttävän näköisiä vielä silloinkin, kun kasvit olivat jo alkaneet uudestaan kasvaa ylöspäin.

Kuvion löysi kaksi yhteisössä asuvaa poikaa, jotka ovat vanhempiensa kautta puoliksi saamelaisia, puoliksi englantilaisia. Heidän mukaansa kuvioon ei löytämishetkellä johtanut minkäänlaisia polkuja. Kuvio oli syvällä pellon keskellä, eikä tietenkään heinäpellossa kulje minkäänlaisia traktroriuria, joita pitkin pellossa voisi liikkua. Kun itse tulin paikalle kolme päivää myöhemmin, 18.6, kuvioon johti useita polkuja. Kävi myös ilmeiseksi, että koskemattomien kasvien keskellä ei ollut mahdollista liikkua jättämättä jälkeensä selvästi erottuvaa uraa.

Kaikki yhteisön asukkaat olivat hyvin innostuneita kuviosta, ja sen mukanaan tuomasta puhdistavasta energiasta. Kuulin, että heillä oli ollut joitakin sisäisiä ristiriitoja, mutta että peltokuvio vei heidän huomionsa pois keskinäisistä ristiriidoista. Lisäksi kuvio löytyi, kun yhteisössä vietettiin erään miehen 60-vuotissyntymäpäiviä. Asukkaat päättivätkin asetella juhlilla tarjottavan salaatin juuri löydetyn peltokuvion muotoon.

jatkuu...