email Martin Keitel

Peltokuvio vahvistaa Mayakalenterin tarkkuuden:
21.12.2012 päättää 52 vuoden planetaarisen syklin

Mayojen kalentereiden tärkeät syklit

Nyt huomaamme, että meillä on 52 vuoden jakso, joka alkaa 5.8.1961 ja päättyy 6.8.2013. Kuitenkin molemmissä päissä on hyvin lähellä kaksi muuta päivämäärää, kaikki nämä perustuvat Santenan peltokuvion antamiin tietoihin. Mitkään näistä päivämääristä eivät ole sattumanvaraisia. Äsken todettujen symmetrioiden lisäksi nämä ajanjaksot heijastavat merkittävällä tavalla mayojen kalenterijärjestelmää.

13, 18 ja 20 olivat Mayojen kalentereissa pyhiä lukuja. Astrologinen kuukausi oli 20 päivän Uinal. Kun siihen liitettiin 13 "taivaallista sointua", saatiin pyhä astrologinen 260 päivän kalenteri Tzolkin (13x20=260). Kun Uinaleita laitettiin peräkkäin 18, saatiin Tun, 360 päivän sykli, joka on vain 5 päivää aurinkovuotta lyhempi. Juuri Tun oli keskeinen mayojen pitkiä ajanjaksoja kartoittavissa kalentereissa. Sekä Tun että Tzolkin kytkeytyvät vahvasti Maan, Marsin ja Venuksen keskinäiseen rytmiin.

Pitemmät ajanjaksot olivat aina 20-kertaisia kestoltaan: Katun 20 tunia, Baktun 20 Katunia jne. Long Count -kalenteri kestää 13 baktunia - eli 260 katunia tai 5200 tunia. Se alkoi 3114 eaa. ja päättyy siis vuonna 2012. Niinpä tässä peltokuviossa kuvattu 52 tunin jakso on tarkalleen 1/100 Long Countista!

Mayat tunnistivat tietenkin myös 365 päivän aurinkovuoden, jota kutsuttiin nimellä Haab (itse asiassa nämä nimitykset eivät ilmeisesti ole alkuperäisiä vaan länsimaalaisten myöhemmin kehittämiä - tällä ei ole merkitystä käsillä olevan artikkelin kannalta). Haab ja Tzolkin synkroituvat keskenään 52 vuodessa eli Haabissa, koska siihen mahtuu tasan 73 Tzolkinia. Siksi 52 vuoden jaksoa kutsuttiin kalenterikierrokseksi, ja aina 52 vuoden välein pidettiin suuri juhla. 52-vuotiaana mayasta myös tuli vanhin.

 • Uinal = 20 pv
 • Tzolkin = 20 x 13 pv = 260 pv
 • Tun = 18 x Uinal = 360 pv
 • Haab = 365 pv (aurinkovuosi)
 • Katun = 20 x Tun = 7200 pv (19,7 v)
 • Kalenterikierros = 52 x Haab = 73 x Tzolkin
 • Baktun = 20 x Katun = 14400 pv (394 v)
 • Long count = 13 x Baktun = 5200 x Tun = n. 5125 v
  (13.8.3114 eaa. - 21.12.2012)

Alla olevassa taulukossa Venus-kierros on aika, jonka kuluessa Venus palaa Maasta katsottuna samaan paikkaan (esim. konjunktioon), vastaavasti Mars-kierroksen aikana Mars palaa paikalleen.

 • Venus-kierros = 584 pv
 • Mars-kierros = 780 pv
 • Mars-Venus-kierros = 3 Mars- ja n. 4 Venus-kierrosta = 2340 pv = 9 Tzolkinia
 • 2 Mars-Venus-kierrosta = 4680 pv = 18 Tzolkinia = 13 Tunia

Kutsutaan tätä tupla-Mars-Venus-kierrosta Tzolkin-Tun-kierrokseksi. Sen 4680 päivän kesto on varsin tärkeä, koska siinäh yhdistyvät kaikki pyhät luvut 13,18 ja 20, nimittäin 13x18x20 = 4680. Siinä missä 52 vuoden kalenterikierros synkronoi Tzolkinin ja Haabin keskenään, tämä kierros synkronoi Tzolkinin ja Tunin keskenään - samalla kun se synkronoi melko tarkasti Marsin ja Venuksen syklit! Katsotaan nyt, miten nämä jaksot löytyvät Santenan peltokuvion antamien päivämäärien sisällä:

Havaitsemme, että Ravun tähtikuvioon viittaavien kahden päivämäärän (vihreä) väliin mahtuu tasan 52 vuotta eli yksi kalenterikierros (73 Tzolkinia). Merkittävien 6 planeetan linjausten välimatka (oranssi) on tasan 52 Tunia (72 Tzolkinia). 52 Tuniin mahtuu samalla 24 Mars-kierrosta ja 32 Venus-kierrosta - tai 4 Tzolkin-Tun-kierrosta.

Kautta aikojen aurinkovuosi on jaettu neljään osaan; kevät, kesä, syksy, talvi. Näiden keskellä ovat astronomisesti merkittävät päivät: kevätpäivän ja syyspäivän tasaus (päivä ja yö yhtä pitkät) sekä kesäpäivän ja talvipäivän seisaus (pisin ja lyhin päivä pohjoisella pallonpuoliskolla). Lisäksi jaamme aurinkovuoden 52 viikkoon (7 x 52 = 364). Näin näemme vastaavuuden 52 viikon aurinkovuoden ja 52 Tunin "Mars-Venus-vuoden" välillä:

AURINKOVUOSI

4 vuodenaikaa
52 viikkoa
365 päivää

MARS-VENUS-VUOSI

4 Tzolkin-Tun-kierrosta
52 Tunia (52 x 360 pv)
360 52 päivän jaksoa

16.-17.8.1987 arvostettu mayaekspertti Jose Argüelles organisoi ensimmäisen maailmanlaajuisen rauhanmeditaation, Harmonisen konvergenssin. Ajankohta perustui astrologisesti merkittävään planeettojen asetelmaan, joka huipentui 24.8. harvinaislaatuiseen linjaukseen; siinä kaikki sisäplaneetat kuuta myöten olivat suorassa linjassa. Monien mielestä tästä hetkestä alkoi uuteen aikaan johtava 25 vuoden jakso (1987-2012). 24.8.1987 on päivälleen 26.4.1962 ja 21.12.2012 keskellä!

Peltokuvion viitoittama 52 vuoden jakso synkronoi siis kaikki seuraavat syklit:

 • Tzolkin
 • Tun
 • Haab
 • Kalenterikierros (52 v)
 • Mars-Venus-kierros
 • Long count (päättyy 21.12.2012)

13 Baktunista muodostuvan Long countin lisäksi mayoilla oli myös ns. "Short count" - 13 Katunia, joka on siis 20 kertaa Long countia lyhyempi. Short count alkoi syksyllä 1756 ja päättyy niinikään 21.12.2012. USA:n yhden dollarin setelissä on kuva pyramidista, jonka peruskivessä on valtion itsenäistymisen päivä kesällä 1776 - Short countin ensimmäisen Katunin päättymisvuosi (mayat merkitsivät syklit tyypillisesti päättymisajankohdan, ei alkamisajankohdan mukaan). Mikäli tämän pyramidin 13 kerrosta nähdään Short countin Katuneina, silloin pyramidin huipulla loistava silmä asettuu Short Countin päätökseen, vuoden 2012 lopulle.

Santenan peltokuvion 52 Tunin jakso on tasan viidesosa Short countista. Tämä saattaa olla jollain tavoin merkittävä huomio, koska Long count on tasan viidesosa vajaat 26.000 vuotta kestävästä ns. "Suuresta vuodesta" eli päiväntasauspisteiden prekessiokierrosta, jonka aikana kaikkia eläinradan merkkejä vastaavat astrologiset aikakaudet käydään läpi.

 

jatka